Teman för Online Store 2.0

Kolla in teman som får fram det bästa av funktionerna i Shopifys Online Store 2.0, som dra och släpp-avsnitt, inbyggda tillgänglighetsfunktioner och snabbinläsning av sidor.

Teman i produktserien ”Teman för Online Store 2.0”

Icon-temat

Icon 240 $ USD

4 stilar

Alchemy-temat

Alchemy 240 $ USD

4 stilar

Flow-temat

Flow 350 $ USD

3 stilar

Dawn-temat

Dawn Gratis

2 stilar

Warehouse-temat

Warehouse 250 $ USD

3 stilar

Expression-temat

Expression 240 $ USD

4 stilar

Avenue-temat

Avenue 250 $ USD

3 stilar

Venue-temat

Venue 280 $ USD

3 stilar

Editions-temat

Editions 150 $ USD

3 stilar

Providence-temat

Providence 200 $ USD

3 stilar

Impulse-temat

Impulse 310 $ USD

3 stilar

Startup-temat

Startup 220 $ USD

4 stilar

Mr Parker-temat

Mr Parker 220 $ USD

4 stilar

Broadcast-temat

Broadcast 280 $ USD

3 stilar

Fashionopolism-temat

Fashionopolism 220 $ USD

4 stilar

Streamline-temat

Streamline 310 $ USD

3 stilar

Focal-temat

Focal 280 $ USD

2 stilar

Kingdom-temat

Kingdom 250 $ USD

3 stilar

Boost-temat

Boost 240 $ USD

3 stilar

Fresh-temat

Fresh 350 $ USD

3 stilar

Foodie-temat

Foodie 250 $ USD

3 stilar

Canopy-temat

Canopy 240 $ USD

4 stilar

Prestige-temat

Prestige 250 $ USD

3 stilar

Grid-temat

Grid 240 $ USD

4 stilar