Teman för Online Store 2.0

Kolla in teman som får fram det bästa av funktionerna i Shopifys Online Store 2.0, som dra och släpp-avsnitt, inbyggda tillgänglighetsfunktioner och snabbinläsning av sidor.

Teman i produktserien ”Teman för Online Store 2.0”

Capital-temat

Capital 350 $ USD

3 stilar

Pipeline-temat

Pipeline 280 $ USD

3 stilar

Spark-temat

Spark 250 $ USD

3 stilar

Pacific-temat

Pacific 220 $ USD

4 stilar

Responsive-temat

Responsive 220 $ USD

4 stilar

Maker-temat

Maker 250 $ USD

3 stilar

Context-temat

Context 250 $ USD

3 stilar

Galleria-temat

Galleria 250 $ USD

3 stilar

Showcase-temat

Showcase 250 $ USD

4 stilar

Grid-temat

Grid 240 $ USD

4 stilar

Icon-temat

Icon 240 $ USD

4 stilar

Expanse-temat

Expanse 310 $ USD

3 stilar

Beyond-temat

Beyond 250 $ USD

3 stilar

Venue-temat

Venue 280 $ USD

4 stilar

Fashionopolism-temat

Fashionopolism 220 $ USD

4 stilar

Mr Parker-temat

Mr Parker 220 $ USD

4 stilar

Editorial-temat

Editorial 220 $ USD

3 stilar

Parallax-temat

Parallax 220 $ USD

4 stilar

Alchemy-temat

Alchemy 240 $ USD

4 stilar

Motion-temat

Motion 310 $ USD

3 stilar

Avatar-temat

Avatar 220 $ USD

2 stilar

District-temat

District 220 $ USD

3 stilar

Providence-temat

Providence 200 $ USD

3 stilar

Focal-temat

Focal 300 $ USD

3 stilar