Mẫu trang web thương mại điện tử Quần áo và Phụ kiện cho cửa hàng trực tuyến của bạn

Ngành quần áo và phụ kiện đòi hỏi cửa hàng trực tuyến phải có giao diện bắt mắt, thời thượng và ấn tượng. Mẫu trang web thương mại điện tử của Shopify sở hữu thiết kế chuyên nghiệp cũng như luôn có sẵn cả lựa chọn miễn phí và cao cấp. Sáng tạo và xây dựng cửa hàng quần áo trực tuyến của riêng bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Chủ đề Influence

Kiểu Default của chủ đề Influence
Influence 350 $ USD

1 kiểu

Chủ đề Andaman

Kiểu Default của chủ đề Andaman
Andaman 290 $ USD

1 kiểu

Chủ đề Mojave

Kiểu Mojave của chủ đề Mojave
Mojave 320 $ USD

2 kiểu

Chủ đề North

Kiểu Default của chủ đề North
North 200 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Colorblock

Kiểu Default của chủ đề Colorblock
Colorblock Miễn phí

1 kiểu

Chủ đề Tailor

Kiểu Cotton của chủ đề Tailor
Tailor 310 $ USD

2 kiểu

Chủ đề Bullet

Kiểu Vision của chủ đề Bullet
Bullet 260 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Be Yours

Kiểu Sweet của chủ đề Be Yours
Be Yours 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Drop

Kiểu Countdown của chủ đề Drop
Drop 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Dawn

Kiểu Default của chủ đề Dawn
Dawn Miễn phí

1 kiểu

Chủ đề Beyond

Kiểu Essentials của chủ đề Beyond
Beyond 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Spark

Kiểu Chic của chủ đề Spark
Spark 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Baseline

Kiểu Modern của chủ đề Baseline
Baseline 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Avatar

Kiểu Royal của chủ đề Avatar
Avatar 220 $ USD

2 kiểu

Chủ đề Highlight

Kiểu Modern của chủ đề Highlight
Highlight 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Streamline

Kiểu Hype của chủ đề Streamline
Streamline 320 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Warehouse

Kiểu Fabric của chủ đề Warehouse
Warehouse 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Context

Kiểu Modern của chủ đề Context
Context 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Broadcast

Kiểu Modern của chủ đề Broadcast
Broadcast 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Avenue

Kiểu Casual của chủ đề Avenue
Avenue 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Story

Kiểu Quest của chủ đề Story
Story 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Boost

Kiểu Flourish của chủ đề Boost
Boost 280 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Cascade

Kiểu Bright của chủ đề Cascade
Cascade 240 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Impulse

Kiểu Modern của chủ đề Impulse
Impulse 320 $ USD

3 kiểu

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm