Mẫu trang web thương mại điện tử Quần áo và Thời trang dành cho Cửa hàng trực tuyến của bạn

Ngành quần áo và thời trang yêu cầu cửa hàng trực tuyến có giao diện bắt mắt, thời thượng và ấn tượng. Mẫu trang web thương mại điện tử của Shopify sở hữu thiết kế chuyên nghiệp cũng như luôn có sẵn cả lựa chọn miễn phí và cao cấp. Sáng tạo và xây dựng cửa hàng quần áo trực tuyến của riêng bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Chủ đề Minimal

Kiểu Fashion của chủ đề Minimal
Minimal Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Mobilia

Kiểu Sydney của chủ đề Mobilia
Mobilia 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Vantage

Vantage 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Sunrise

Sunrise 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Mr Parker

Mr Parker 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Symmetry

Symmetry 250 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Envy

Envy 350 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Alchemy

Alchemy 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Showcase

Showcase 250 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Retina

Kiểu Amsterdam của chủ đề Retina
Retina 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Icon

Icon 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Pacific

Kiểu Bold của chủ đề Pacific
Pacific 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Masonry

Masonry 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Focal

Kiểu Standard của chủ đề Focal
Focal 170 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Kingdom

Kingdom 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Parallax

Kiểu Los Angeles của chủ đề Parallax
Parallax 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề California

California 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề District

Kiểu District của chủ đề District
District 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Boundless

Kiểu Black & white của chủ đề Boundless
Boundless Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Label

Kiểu Create của chủ đề Label
Label 160 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Kagami

Kiểu Geneve của chủ đề Kagami
Kagami 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Palo Alto

Kiểu SoMa của chủ đề Palo Alto
Palo Alto 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Colors

Colors 240 $ USD

3 phong cách

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 main-product.liquid Cool devs & co. Homegoods theme Thử chủ đề Xem cửa hàng demo $100 Homegood Buddies™ Lượt cài đặt