Nhiều lựa chọn mẫu trang web Thực phẩm và Rượu

Shopify không có "hạn chế về lựa chọn". Chúng tôi sưu tầm một loạt chủ đề có thiết kế chuyên nghiệp dành riêng cho ngành thực phẩm và rượu. Dù bạn đang tìm kiếm mẫu trang web thực phẩm hay chủ đề rượu, hãy duyệt qua những bộ sưu tập miễn phí và cao cấp của chúng tôi để tìm kiếm chủ đề khiến bạn hoàn toàn hài lòng!

Chủ đề Mobilia

Kiểu Tokyo của chủ đề Mobilia
Mobilia 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Vantage

Vantage 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Providence

Kiểu Birch của chủ đề Providence
Providence 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Blockshop

Kiểu Deli của chủ đề Blockshop
Blockshop 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Alchemy

Alchemy 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Parallax

Kiểu Madrid của chủ đề Parallax
Parallax 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Focal

Kiểu Giveat của chủ đề Focal
Focal 170 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Editions

Editions 150 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Kagami

Kiểu Kyoto của chủ đề Kagami
Kagami 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Launch

Kiểu Fresh của chủ đề Launch
Launch 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Flow

Kiểu Queenstown của chủ đề Flow
Flow 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Emerge

Kiểu Bright của chủ đề Emerge
Emerge 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Venue

Venue 280 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Playful của chủ đề Brooklyn
Brooklyn Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Modular

Kiểu Mayfair của chủ đề Modular
Modular 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Story

Kiểu Heritage của chủ đề Story
Story 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Avenue

Avenue 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Express

Kiểu Bistro của chủ đề Express
Express Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Fresh

Fresh 350 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Canopy

Canopy 240 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Foodie

Foodie 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Expanse

Expanse 310 $ USD

3 phong cách

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 main-product.liquid Cool devs & co. Homegoods theme Thử chủ đề Xem cửa hàng demo $100 Homegood Buddies™ Lượt cài đặt