Tìm mẫu trang web hoàn hảo cho hoạt động kinh doanh Nhà cửa và Sân vườn

Bạn không muốn bất kỳ mẫu trang web cũ nào. Doanh nghiệp của bạn xứng đáng nhiều hơn thế. Bạn cần chủ đề rõ ràng, ấn tượng với thiết kế chuyên nghiệp phù hợp với đặc thù của ngành. Đây chính là những gì Shopify mang đến cho bạn. Hãy duyệt qua các lựa chọn mẫu trang web nhà cửa và sân vườn miễn phí và cao cấp để tìm được đúng những gì bạn mong muốn.

Chủ đề North

Kiểu Greige của chủ đề North
North 200 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Be Yours

Kiểu Peace của chủ đề Be Yours
Be Yours 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Craft

Kiểu Default của chủ đề Craft
Craft Miễn phí

1 kiểu

Chủ đề Dawn

Kiểu Default của chủ đề Dawn
Dawn Miễn phí

1 kiểu

Chủ đề Beyond

Kiểu Eco của chủ đề Beyond
Beyond 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Foodie

Kiểu Grow của chủ đề Foodie
Foodie 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Baseline

Kiểu Minimal của chủ đề Baseline
Baseline 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Expanse

Kiểu Classic của chủ đề Expanse
Expanse 320 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Warehouse

Kiểu Wood của chủ đề Warehouse
Warehouse 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Context

Kiểu Essential của chủ đề Context
Context 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Avenue

Kiểu Precise của chủ đề Avenue
Avenue 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Story

Kiểu Chronicle của chủ đề Story
Story 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Cascade

Kiểu Classic của chủ đề Cascade
Cascade 240 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Artisan

Kiểu Phoenix của chủ đề Artisan
Artisan 180 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Reach

Kiểu Natural của chủ đề Reach
Reach 180 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Galleria

Kiểu Showroom của chủ đề Galleria
Galleria 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Modular

Kiểu Chelsea của chủ đề Modular
Modular 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Motion

Kiểu Minimal của chủ đề Motion
Motion 320 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Loft

Kiểu Nashville của chủ đề Loft
Loft 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Split

Kiểu Looker của chủ đề Split
Split 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Empire

Kiểu Graphic của chủ đề Empire
Empire 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Narrative

Kiểu Warm của chủ đề Narrative
Narrative Miễn phí

4 kiểu

Chủ đề Handy

Kiểu Cool của chủ đề Handy
Handy 180 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Capital

Kiểu Sofia của chủ đề Capital
Capital 350 $ USD

3 kiểu

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm