Tìm Mẫu trang web hoàn hảo cho hoạt động kinh doanh Nhà cửa và Sân vườn

Bạn không muốn bất kỳ mẫu trang web cũ nào. Doanh nghiệp của bạn xứng đáng nhiều hơn thế. Bạn cần chủ đề rõ ràng, ấn tượng với thiết kế chuyên nghiệp phù hợp với đặc thù của ngành. Đây chính là những gì Shopify mang đến cho bạn. Hãy duyệt qua các lựa chọn mẫu trang web nhà cửa và sân vườn miễn phí và cao cấp để tìm được đúng những gì bạn mong muốn.

Chủ đề Drop

Drop 280 $ USD

2 phong cách

Chủ đề Dawn

Dawn Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Beyond

Beyond 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Foodie

Foodie 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Baseline

Baseline 280 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Expanse

Expanse 310 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Warehouse

Warehouse 300 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Context

Context 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Story

Story 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Cascade

Cascade 240 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Artisan

Kiểu Phoenix của chủ đề Artisan
Artisan 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Reach

Kiểu Natural của chủ đề Reach
Reach 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Galleria

Galleria 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Modular

Modular 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Motion

Motion 310 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Loft

Loft 280 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Split

Split 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Empire

Empire 300 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Narrative

Kiểu Warm của chủ đề Narrative
Narrative Miễn phí

4 phong cách

Chủ đề Capital

Capital 350 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Vogue

Kiểu Organic của chủ đề Vogue
Vogue 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Debut

Kiểu Light của chủ đề Debut
Debut Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Lorenza

Lorenza 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Launch

Launch 220 $ USD

3 phong cách

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm