Tìm Mẫu trang web hoàn hảo cho hoạt động kinh doanh Nhà cửa và Sân vườn

Bạn không muốn bất kỳ mẫu trang web cũ nào. Doanh nghiệp của bạn xứng đáng nhiều hơn thế. Bạn cần chủ đề rõ ràng, ấn tượng với thiết kế chuyên nghiệp phù hợp với đặc thù của ngành. Đây chính là những gì Shopify mang đến cho bạn. Hãy duyệt qua các lựa chọn mẫu trang web nhà cửa và sân vườn miễn phí và cao cấp để tìm được đúng những gì bạn mong muốn.

Chủ đề Expression

Kiểu Innovate của chủ đề Expression
Expression 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Retina

Kiểu Montreal của chủ đề Retina
Retina 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Startup

Kiểu Cloth của chủ đề Startup
Startup 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề ShowTime

Kiểu CookTime của chủ đề ShowTime
ShowTime 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Pacific

Kiểu Bright của chủ đề Pacific
Pacific 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Mr Parker

Mr Parker 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Editions

Editions 150 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Vogue

Kiểu Organic của chủ đề Vogue
Vogue 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Capital

Capital 350 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Narrative

Kiểu Warm của chủ đề Narrative
Narrative Miễn phí

4 phong cách

Chủ đề Motion

Motion 310 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Colors

Colors 240 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Responsive

Kiểu Paris của chủ đề Responsive
Responsive 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Artisan

Kiểu Phoenix của chủ đề Artisan
Artisan 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Reach

Kiểu Natural của chủ đề Reach
Reach 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Cascade

Cascade 240 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Story

Kiểu Chronicle của chủ đề Story
Story 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Avenue

Avenue 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Icon

Icon 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Expanse

Expanse 310 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Fashionopolism

Fashionopolism 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Canopy

Canopy 240 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Beyond

Kiểu Eco của chủ đề Beyond
Beyond 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Dawn

Dawn Miễn phí

2 phong cách

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 main-product.liquid Cool devs & co. Homegoods theme Thử chủ đề Xem cửa hàng demo $100 Homegood Buddies™ Lượt cài đặt