Bạn sẽ không còn phải tìm kiếm mẫu trang web hoàn hảo nữa

Khi lựa chọn nhà cung cấp chất lượng kém, các mẫu trang web đều bắt đầu na ná nhau. Tại Shopify, chúng tôi tạo ra các chủ đề khác biệt: chủ đề của chúng tôi do các nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp tạo ra và hoàn toàn có thể tùy chỉnh bằng mã sạch và linh hoạt. Điều này có nghĩa là dù bạn đã chọn một mẫu trang web, bạn vẫn có thể tự chỉnh theo mọi cách có thể hình dung được.

Chủ đề Context

Kiểu Essential của chủ đề Context
Context 180 $ USD

3 phong cách

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm