Bạn sẽ không còn phải tìm kiếm mẫu trang web hoàn hảo nữa

Khi lựa chọn nhà cung cấp chất lượng kém, các mẫu trang web đều bắt đầu na ná nhau. Tại Shopify, chúng tôi tạo ra các chủ đề khác biệt: chủ đề của chúng tôi do các nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp tạo ra và hoàn toàn có thể tùy chỉnh bằng mã sạch và linh hoạt. Điều này có nghĩa là dù bạn đã chọn một mẫu trang web, bạn vẫn có thể tự chỉnh theo mọi cách có thể hình dung được.

Chủ đề Expression

Kiểu Ocean của chủ đề Expression
Expression 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Fashionopolism

Kiểu Empire của chủ đề Fashionopolism
Fashionopolism 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Sunrise

Kiểu Uplift của chủ đề Sunrise
Sunrise 160 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Label

Kiểu Publish của chủ đề Label
Label 160 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Empire

Kiểu Supply của chủ đề Empire
Empire 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Context

Kiểu Essential của chủ đề Context
Context 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Spark

Kiểu Minimal của chủ đề Spark
Spark 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Canopy

Kiểu Fresh của chủ đề Canopy
Canopy 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Foodie

Kiểu Slice của chủ đề Foodie
Foodie 180 $ USD

2 phong cách

Bạn thích xây dựng chủ đề? Hãy tham gia cộng đồng Cửa hàng chủ đề

Bạn có đam mê thiết kế không? Bạn có thể nói chuyện hàng giờ liền về lợi ích của UX hiệu quả? Bạn có mơ ước về việc viết mã không? Bạn có dễ dàng giải quyết rắc rối của khách hàng không? Nếu bạn trả lời có với tất cả các câu hỏi trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Sell your theme on the Theme Store