Atlantic

Striking, scalable, and built to boost conversions

180 $ USD

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

197 đánh giá

96% tích cực

  • 190 đánh giá tích cực
  • 1 đánh giá trung lập
  • 6 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Nakin Skincare Feb 01, 2021

This is easy to use and Pixel Union are always really lovely and helpful.

Libelulle Jan 29, 2021

A good theme. Easy to use and looks really good. Most of the changes that cannot be made within the theme, pixel union can help with editing the code, so small changes can be made to the theme and webshop. I'm overall really happy with the theme and it works good with my products and webshop :)

Nanda Nanda Jan 13, 2021

My experience with the Atlantic theme and Pixel Union support team have been fantastic. The theme itself has been a great starting point for building our shop and the support team has been simply amazing. I can highly recommend this theme and Pixel Union.

ASTRLBDY Feb 01, 2021

Had a few issues with this theme, but Pixel Union made it right!

Phản hồi từ Pixel Union Feb 02, 2021

Hey ASTRLBDY team. Thanks for updating your review! We're happy that we could help!

Chủ đề này do Pixel Union hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Cửa hàng sử dụng Atlantic

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 180 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.

Chủ đề khác cho Nội thất

Chủ đề ShowTime

Kiểu FurnishTime của chủ đề ShowTime
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Atlantic theo kiểu "FurnishTime"
ShowTime 180 $ USD

của Mile High Themes

Chủ đề Startup

Kiểu Home của chủ đề Startup
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Atlantic theo kiểu "Home"
Startup 180 $ USD

của Pixel Union

Chủ đề Grid

Kiểu Warm của chủ đề Grid
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Atlantic theo kiểu "Warm"
Grid 180 $ USD

của Pixel Union

Chủ đề khác của Pixel Union

Chủ đề Pacific

Kiểu Bold của chủ đề Pacific
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Atlantic theo kiểu "Bold"
Pacific 180 $ USD

Chủ đề Grid

Kiểu Bright của chủ đề Grid
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Atlantic theo kiểu "Bright"
Grid 180 $ USD