Be Yours

của RoarTheme

Ghi chú phát hành

Phiên bản 7.2.2 18 Thg 6, 2024

320 $ USD

Xây dựng, tăng cường và mở rộng quy mô cửa hàng của bạn với sự hỗ trợ trong 8 giờ.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Nhiều tính năng hơn nữa với OS 2.0

Hơn 30 phần hiện có sẵn ở khắp mọi nơi, các điểm bán sản phẩm, nhiều mẫu hạ cánh, sản phẩm và bộ sưu tập, v.v.

Thiết kế có bán

Be Yours đã được biết đến với thiết kế độc đáo, được thực hiện với độ chính xác và tập trung vào trải nghiệm người dùng trực quan.

Tương thích với cửa hàng một sản phẩm

Các phần linh hoạt và mẫu sản phẩm thay thế của chúng tôi hỗ trợ cho các cửa hàng bán một sản phẩm, giữ cho giao diện phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp
 • Thiết lập nhanh: Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Gói quà
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Phạm vi đưa tin
 • Phải-sang-trái
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp
 • Thiết lập nhanh: Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Gói quà
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Phạm vi đưa tin
 • Phải-sang-trái
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

476 đánh giá

99% tích cực

 • 469 đánh giá tích cực
 • 2 đánh giá trung lập
 • 5 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Carliebride 12 ngày trước

The customer service is really fantastic and helpful. They always go above and beyond to help. I was happily surprised with the help they provided me to fix some issues. I don't know what I could have done without their help. I recommend this theme to any Shopify store owner looking to beautifully setup his website. Thank you so much Phil, you are the best!

Stikaroo 13 ngày trước

Excellent theme. Love it! but most importantly, the support and help i received with settings was outstanding. Phil & Scott are superstars and my queries were answered in a flash. Even over the weekends. Requested a button to be added, no problem. It was sorted. I would recommend this theme and the team at RoarTheme highly. Much appreciated, kind regards, Mikey (Stikaroo)

Prime Essentials 13 ngày trước

Absolutely great theme! Once added every customization was very easy and others well documented. Support I needed to ask 2-3 times, the answers (alsmost at the weekend) arrived lighning fast. The biggest thanks go to Thomas! He helped me so much to get the store perfect!

Jewelled Me 30 Thg 6, 2024

This theme is the best, so diverse and has so many in-built features, it's simply incredible. Used it to build multiple stores now. Support has been immensely helpful too and it's priced so well compared to other themes with far less features. I cannot recommend it enough and a huge thanks to Thomas for all the help & continued assistance! 👊😃

Chủ đề này do RoarTheme hỗ trợ

Giới thiệu
 • One Verandah Building, District 2, Ho Chi Minh, 700000, VN

Ghi chú phát hành

Phiên bản 7.2.2 June 18, 2024

This update brings enhanced functionality to the Featured Collection section and resolves minor bugs to optimize user experience.

Added

 • A new slider-style display option with a dragging feature has been introduced for the Featured Collection section to provide a more engaging way to showcase products.

Fixes and other improvements

 • We resolved an issue where the options displayed in the sticky cart did not accurately reflect the selections made in the Variant Picker block.
 • Corrected an erroneous closing tag for the element, improving the overall quality of the HTML code.

Phiên bản 7.2.1 May 3, 2024

This minor release includes bug fixes that improve user experience.

Fixes and other improvements

 • We resolved an issue that prevented images and add to cart button from displaying correctly in the Featured Product section when layered images mode is enabled.
 • Addressed some missing translations to ensure a smooth shopping experience.

Phiên bản 7.2.0 April 19, 2024

We are excited to announce the latest updates to our Shopify theme. This release includes several new features, enhancements, and fixes that improve functionality, user experience, and performance.

Added

 • We added a new section, Store Locator, to help your customers find your store locations with ease.
 • Enhanced support for multiple languages in our multiple option images feature.
 • Added specific support for mobile images in the Image Banner section.
 • Added the option to showcase featured media instead of the first variant's image on product pages.
 • Added 'Adapt to video' feature for more responsive video displays.
 • Users can now choose the number of columns in the Guarantees section.
 • Added support for custom return URLs for the newsletter and contact forms.
 • Added support for opening links in a new tab in the Multicolumn section.
 • Added a new rate type for gift wrapping, chargeable either as a flat rate or per product.
 • Created a 'Miscellaneous' setting group for better organization.
 • Added an option for 'Number of columns on desktop' in the Collection List section.
 • Added support for multiple color swatch and size swatch triggers.
 • Added support for metafields in the Option Table section.
 • Added support for the AirReviews app, enhancing review functionality.

Fixes and other improvements

 • We fixed the logic to get the right image when choosing swatch sources from variant images.
 • Updated conditions to comply with Shopify's rule on search results and filtering.
 • Resolved issues with the highlight feature in the header when text contains quote characters.
 • Enhanced mega menu trigger to work effectively for multiple languages.
 • Fixed the highlight function issue in the mobile menu.
 • Addressed a critical bug where the product page and Featured Product section crashed on iOS.
 • Fixed the date calculation in the Countdown Timer section.
 • Resolved issues with German characters in the 'Multiple option images' feature.
 • Optimized image sizes for product cards and variant images on mobile for quicker loading times.
 • Fixed an issue where color swatches were disabled on touch devices.
 • Fixed the issue where the highlighted menu items keep blinking when hovering on the menu.

Cửa hàng sử dụng Be Yours

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 320 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.