Boundless

A minimalist theme that puts your photography front and center

Miễn phí

29 đánh giá

45% tích cực

  • 13 đánh giá tích cực
  • 5 đánh giá trung lập
  • 11 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Flex Watches Dec 14, 2015

This is one of the best themes I've seen in years. It's simple yet powerful and provides our customers with a seamless, fluid shopping experience. Well done, Shopify.

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Cửa hàng sử dụng Boundless

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Quần áo và thời trang

Chủ đề Maker

Kiểu Fashion của chủ đề Maker
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Boundless theo kiểu "Fashion"
Maker 180 $ USD

của Troop Themes

Chủ đề Beyond

Kiểu Essentials của chủ đề Beyond
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Boundless theo kiểu "Essentials"
Beyond 180 $ USD

của Troop Themes

Chủ đề Narrative

Kiểu Light của chủ đề Narrative
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Boundless theo kiểu "Light"
Narrative Miễn phí

của Shopify

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Boundless theo kiểu "Blue"
Supply Miễn phí

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Boundless theo kiểu "Light"
Simple Miễn phí