Chủ đề này được Shopify hỗ trợ chính thức

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng Brooklyn

83 đánh giá

71% tích cực

 • 59 đánh giá tích cực
 • 12 đánh giá trung lập
 • 12 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Ross duh Boss 5 ngày trước

This theme, like the rest of the free themes, has the same exact bug they've had for YEARS: If the customer selects the IMAGE Variant, the WORD representing the Color is *NOT SELECTED*. So the customer is deceived into believing the product in the IMAGE is the one they're adding to the cart when it's NOT the right selection. How is it Shopify continues to "Officially" support these themes???

FITSIX 6 ngày trước

A GREAT THEME! It was a really good starting point to create a nice looking store, that can be tweaked and upgraded with coding if you need to down the line. We have developed this theme somewhat to what it is now: ... check it out ... www.fitsixapparel.com

PAPER MOON Art & Design May 25, 2021

I've spent a few last days looking for a premium theme and viewing demos (lots of them), and nothing! And then yesterday, I found Brooklyn, started customizing it, and today I have my new website! <3 I still have a few things to adjust, but I'm already more than happy. Thank you, thank you, thank you! https://papermoonartdesign.com/

ChefsAlert May 08, 2021

I started with this theme, tried 2 payed themes and now back again at Brooklyn. It's a simple, but styleful theme. Go check our shop at https://chefsalert.com/

Bắt đầu 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify ngay hôm nay

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề Alchemy

Kiểu SwimClub của chủ đề Alchemy
Alchemy 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Boundless

Kiểu Black & white của chủ đề Boundless
Boundless Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Editorial

Kiểu Agency của chủ đề Editorial
Editorial 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Narrative

Kiểu Earthy của chủ đề Narrative
Narrative Miễn phí

4 phong cách

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Minimal Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Supply Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Boundless

Kiểu Black & white của chủ đề Boundless
Boundless Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Showcase

Kiểu Luna của chủ đề Showcase
Showcase 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề ShowTime

Kiểu FashionTime của chủ đề ShowTime
ShowTime 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Modular

Kiểu Hoxton của chủ đề Modular
Modular 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Blockshop

Kiểu Adorn của chủ đề Blockshop
Blockshop 180,00 $ USD

4 phong cách