Brooklyn không hỗ trợ các tính năng mới nhất của Shopify

Nhận thêm tính năng và tính linh hoạt cao hơn với các chủ đề mới của chúng tôi

87 đánh giá

68% tích cực

  • 59 đánh giá tích cực
  • 15 đánh giá trung lập
  • 13 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Sirelis Apr 01, 2022

Nice one. Very simple to instal. A bit old already, need lots of new things to be improved. To begin with its a good option. Look at our website: http://sirelis.es

The Darkness Mar 23, 2022

I loved the theme. But then Bang. The Product featured collection shows all once product, and there is no way as it seem to lower the numbers. Like 1 row - 4 Image. But I would love help on this matter, if posible?

SoJu BBQ Sauce Jan 10, 2022

Takes a bit of learning to use, especially changed a lot from a few months ago so hard to find youtube videos that are comparable to current features.

RainbowSign Jul 09, 2021

they write it is mobile friendly, but when you try to have different images for mobile and desktop there is no option. On community page you will find suggestion where they ask you to change code, and it is showed as solved solution. Then why don't they incorporate in theme itself? very basic theme.

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Ghi chú phát hành

Chủ đề này không có ghi chú phát hành.

Cửa hàng sử dụng Brooklyn

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác của Shopify