Dawn

Một chủ đề tối giản cho phép hình ảnh sản phẩm làm trung tâm.

Phù hợp cho

 • Trẻ em, Sách, âm nhạc và video, Thiết bị và vật tư doanh nghiệp, Quần áo, Sức khỏe và làm đẹp, Trang sức và phụ kiện
 • Thiết lập nhanh, Kể chuyện bằng hình ảnh

Miễn phí

Phù hợp cho

 • Trẻ em, Sách, âm nhạc và video, Thiết bị và vật tư doanh nghiệp, Quần áo, Sức khỏe và làm đẹp, Trang sức và phụ kiện
 • Thiết lập nhanh, Kể chuyện bằng hình ảnh

Điểm nổi bật của chủ đề

Thiết kế sang trọng và tối giản

Hãy để sản phẩm của bạn làm trung tâm với hình ảnh lớn, đường nét sắc nét và phông chữ đơn giản giúp người mua tập trung vào những gì quan trọng.

Trang sản phẩm chuyển tiếp phương tiện

Phương tiện truyền thông lớn để giúp khách hàng của bạn nhìn thấy sản phẩm trông như thế nào và hiểu được cảm giác của họ

Các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao

Thiết kế linh hoạt và cài đặt tùy chỉnh để đạt được tầm nhìn mong muốn của bạn mà không cần phải chạm vào bất kỳ mã nào.

Online Store 2.0

Tiêu chuẩn mới về khả năng tùy chỉnh và tốc độ

Sử dụng các mục và khối kéo và thả để tạo trang tùy chỉnh cho toàn bộ cửa hàng của bạn mà không cần viết mã lập trình đặc biệt. Dawn có các khối linh hoạt, được thiết kế phù hợp cho hình ảnh, sản phẩm, video, báo giá và các mục đích khác.

Tìm hiểu thêm về mục và khối 
Xem trước trình biên tập chủ đề tích hợp Online Store 2.0.

Chủ đề này phù hợp với

Thiết lập nhanh
Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh
Kể chuyện bằng hình ảnh
Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Phạm vi đưa tin
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Xem nhanh
 • Đánh giá sản phẩm

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Lookbook
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Online Store 2.0

Tiêu chuẩn mới về khả năng tùy chỉnh và tốc độ

Sử dụng các mục và khối kéo và thả để tạo trang tùy chỉnh cho toàn bộ cửa hàng của bạn mà không cần viết mã lập trình đặc biệt. Dawn có các khối linh hoạt, được thiết kế phù hợp cho hình ảnh, sản phẩm, video, báo giá và các mục đích khác.

Tìm hiểu thêm về mục và khối 
Xem trước trình biên tập chủ đề tích hợp Online Store 2.0.

Chủ đề này phù hợp với

Thiết lập nhanh
Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh
Kể chuyện bằng hình ảnh
Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Phạm vi đưa tin
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Xem nhanh
 • Đánh giá sản phẩm

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Lookbook
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

74 đánh giá

42% tích cực

 • 31 đánh giá tích cực
 • 24 đánh giá trung lập
 • 19 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Sparesbarn Aug 02, 2022

Yes, It's a good theme and I like it. But I didn't find breadcrumb, it will be bad for SEO, Can a developer add this feature?

Phản hồi từ Shopify Apr 11, 2022

Hello, thanks for reviewing Dawn. You might be able to increase the size of your header menu by adjusting the 'font size scale' in Theme Settings > Typography > Body. The further you increase the font size scale, the larger your text will appear. If this doesn't resolve it, you can reach out to Support to discuss your options (see https://bit.ly/2AWw5VA)

mykidslounge Jul 31, 2022

I have just updated from DAWN 2.5.0 to 6.0.2 and I am shocked that Image Banners are completely Blurry! How is this possible when everything comes down to visuals. Where can I find a fix for this as this is definitely not acceptable in this day of age. Furthermore why is it still not possible to use two different images for Desktop and Mobile without an extreme workaround code?

Phản hồi từ Shopify 14 ngày trước

Hello, thank you for the feedback. Definitely reach out to our support (https://bit.ly/2AWw5VA) so we can investigate your Image Banners - as this may be a bug. Also, our developers are always looking for suggestions for future updates, so feel free to mention any feature requests if you contact support!

AquaSprouts Jul 08, 2022

Great theme that has all core functions and lots of room for customizations! The major benefit is that Shopify updates it regularly. That said, look up how to 'update Shopify theme without losing content or customization'. If you don't want to counterproductively re-customize everything manually when updating to the latest theme version, you can just overwrite/copy the .json files.

Phản hồi từ Shopify Jul 12, 2022

Hey there! Thanks for the feedback, we are excited to hear that you're enjoying the theme. This is definitely a great tip, I would recommend checking out our .dev website (https://bit.ly/3aBGB6L) for more information on .json files and other development tools you can use!

Luxalete Athletics Jun 30, 2022

We love the Dawn Theme but are still on version 4.0.0 and we want to upgrade to the newest version 6.0.2 but are unable to without redoing every page and all the customizations. I see online that you can now transfer existing customization with the new Shopify update , but don't have that option. Shopify, please help???

Phản hồi từ Shopify Jul 01, 2022

Hey! If you are using a theme that has received code modifications, those modifications won't copy over. If you do not see the option at all to update your theme, please contact support so we can take a closer looks (https://bit.ly/2AWw5VA)

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Ghi chú phát hành

Phiên bản 6.0.2 - June 23, 2022

Dawn 6.0.2 introduces a new cart drawer feature, additional customization options on the rich text section, and various fixes and enhancements.

Added

 • Important: We introduced new settings to the header section to control top and bottom section padding. This update may cause a visual change to your header. This can be modified by adjusting the bottom padding value.
 • We introduced a new theme setting that allows you to control what happens when an item is added to cart. Choose between a cart drawer, a pop-up notification, or linking directly to the cart page.
 • The rich text section is now more flexible. You can now customize the desktop content position, the content alignment, the size and formatting of headings, and the number of blocks added to the section.

Changed

 • Important: We moved “Show vendor” and “Enable cart note” checkboxes from the cart template to the theme settings under the heading “Cart”. This update may cause a visual change to your cart. This can be modified by adjusting the checkboxes in the theme settings.

Fixes and improvements

 • On larger screen sizes, the quick add modal included unnecessary empty space. This is now fixed.
 • We fixed an issue where the product media gallery sometimes hid the subsequent media when larger values of horizontal grid space were used.
 • The product media gallery included unnecessary empty space between the product media and the gallery controls. This is now fixed.
 • We fixed an issue where the collapsible row blocks in the collapsible content section were missing padding.
 • We fixed an issue where hiding the background of the content container on the slideshow section would not work if a gradient was set as the background color.
 • The recaptcha badge was not visible on the contact form. This is now fixed.
 • We fixed an issue where adding a menu block to the footer required a heading to display.
 • The experience of navigating paginated pages when using a screen reader or keyboard is improved.
 • We added a warning to the password footer link opening in a new tab, improving its accessibility.

Phiên bản 5.0.0 - April 19, 2022

Dawn v5.0.0 introduces new ways to customize the look and feel of your store with a vertical product filter layout, mega menu header style, and a quick add button option. This update also features fixes and improvements, including several accessibility enhancements.

Added

 • Important: We’ve introduced a new vertical product filter layout so you can further customize your store’s filters. You’ll find this setting in the collection and search templates. This update may cause a visual change to your theme. If you previously selected the “Collapse on desktop” checkbox, your filter layout will be changed to horizontal, which is the new default. If you’d like to achieve the collapsed style, select “Drawer” from the “Desktop filter layout” dropdown.
 • Important: You can now control the number of desktop and mobile grid columns in the collections list page, giving you more options to express your brand’s look and feel. This update may cause a layout change because columns will no longer automatically adjust to fill the available screen width. This can be modified by adjusting the number of columns setting.
 • We’ve added the ability to choose a mega menu style in the header section, providing better support for menus with many items.
 • You can now enable a quick add button on your product cards, allowing your customers to quickly add items to their cart. Find this setting in the collection template and the featured collection section.
 • The featured collection section is now more flexible. You can control the description, text styles, button styles, and layout in the section settings.
 • You can now adjust how many products to show in the product recommendations section, allowing you more control over the layout of your store.
 • The theme’s product filtering functionality now supports boolean (true or false) custom filters.

Fixes and improvements

 • Gradients will now be applied more predictably across the theme.
 • In some cases, the maximum price wasn’t showing on the price filter. This is now fixed.
 • We fixed an issue where navigation arrows were unexpectedly appearing on product pages.
 • The experience of navigating the slideshow section when using a screen reader or keyboard is improved.
 • We fixed an issue where unintended mobile menu items were being discovered by screen readers.
 • We removed an empty heading in the contact form, improving its accessibility.
 • There was an issue with vendor name visibility on the cart page that is now fixed.
 • We fixed an issue where the email signup text on the password page sometimes wasn’t visible.
 • The “Continue shopping” button on the gift card page wasn’t working as expected. This is now fixed.
 • The Shop Pay installments text will now be center aligned when there is no accompanying product media.
 • There were some spacing inconsistencies in the product media gallery. This is now fixed.
 • Empty columns in the multicolumn section were adding unnecessary vertical space. This is now fixed.
 • We’re now providing improved information on how to create meaningful alt text in the video section.
 • We fixed an issue with making products full width on featured collections.

Removed

 • In the collection and search templates, the “Collapse on desktop” checkbox has been removed from the filtering and sorting settings. If you’d like to achieve the collapsed style, select “Drawer” from the “Desktop filter layout” dropdown.

Phiên bản 4.0.0 - March 8, 2022

Dawn 4.0.0 introduces the ability to control how many columns appear in many of your sections and templates, and allows you to define heading text size in all sections. This update also features fixes and improvements, including a fix ensuring the correct product details display in the cart notification.

Added

 • Important: You can now define the size of your heading text in all sections, giving you more options to express your brand’s look and feel. This update may cause your theme's headings to appear bigger. To revert this, change your heading size settings to “Small”.
 • Important: You can now control the number of desktop and mobile grid columns in many sections and templates, giving you more flexibility to customize the look of your store. This update may cause a layout change in some areas of your theme because columns will no longer automatically adjust to fill the available screen width. This can be modified by adjusting the number of columns setting in the affected areas. Find this new setting in: blog posts (desktop only), collection template, collection list, featured collection, multicolumn, product recommendations, and search results template.
 • Duty charges will now be displayed on customer account order pages if applicable.

Changed

 • Commenting on blog posts requires all fields to be filled in for a blog comment to be submitted.

Fixes and improvements

 • Sometimes, incorrect product information was appearing in the cart notification. This is now fixed.
 • We fixed an issue that affected filtering on collection pages.
 • We fixed an accessibility issue where some links caused unnecessary page refreshes when clicked.
 • We improved the performance of the product page.
 • In some cases, pagination was inaccurate on sections like featured collection. This is now fixed.
 • An issue in the slideshow section sometimes caused borders to appear unexpectedly. This is now fixed.
 • We fixed an issue that sometimes caused product images in the cart to display incorrectly.
 • We fixed an issue in the footer where several elements were misaligned.
 • There was an issue with the scrollbar styling in the footer that’s now fixed.
 • We updated the collapsed filter and sort icon so it looks consistent against any background color.
 • We optimized the padding on desktop header menu dropdowns.
 • We fixed an issue where shadows weren’t displaying as expected.
 • We fixed an issue with the desktop header menu dropdown animations.
 • We updated the SEO metadata for collection pages.
 • We fixed an issue with header menus not opening on older browsers.

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác của Shopify