Debut

Designed to beautifully showcase your brand and products

Miễn phí

90 đánh giá

50% tích cực

  • 45 đánh giá tích cực
  • 17 đánh giá trung lập
  • 28 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Dreaming Tree Creations Jewelry Feb 06, 2018

It's not mobile friendly, and most traffic comes from mobile. It cuts off my calls-to-action and crops the photos automatically so the product is cut out in many cases. I'm going to have to switch themes, unfortunately. Other than that (which is big), I liked a lot of the features.

Acne Wars Feb 04, 2018

they said that is mobiile friendly but not!!!

Atelier Koncept Jan 28, 2018

The theme is good, it works perfect on my store www.atelierkoncept.fr Perfect choice to start your business !

MayaWeavings Nov 11, 2017

Works great for my store, Mayaweavings.com A few odd things that a little bit (okay, a lot) of hunting around on the forums for code fixes (the arrows on the slide show???/ photo resolution). Between the customer service gurus and the 1 hour free design time I've got it the way I like it! thanks

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Ghi chú phát hành

Chủ đề này không có ghi chú phát hành.

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Trang sức và phụ kiện

Chủ đề Supply

Kiểu Light của chủ đề Supply
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Light"
Supply Miễn phí

của Shopify

Chủ đề Handy

Kiểu Fresh của chủ đề Handy
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Fresh"
Handy 180 $ USD

của Pixel Union

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Light"
Simple Miễn phí

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Classic của chủ đề Brooklyn
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Classic"
Brooklyn Miễn phí