Debut

Designed to beautifully showcase your brand and products

Miễn phí

89 đánh giá

49% tích cực

  • 44 đánh giá tích cực
  • 17 đánh giá trung lập
  • 28 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
T2H4 Dec 07, 2016

I noticed a few people complaining about poor image resolution. Make sure your image files are sized and saved properly before uploading to your store. You may have to experiment but you can have quality images on your site. I worked around not having a built in RELATED PRODUCTS option by adding a linked product image where I edit my product description. Now my customers have suggestions.

Shop Discount Pools Dec 03, 2016

Started using a few days ago. Very impressed for a free theme. Paid for a different, more expensive theme and the editing was horrible. Editing with this theme is so easy. Definitely recommend it!

FRAXILLE Nov 27, 2016

Best free theme! 1. Amazing customization 2. Amazing home page 3. Very modern and good design 4. Amazing theme support, help you with everything! VERY RECOMMENDED, LOVE IT

Beirdo Beard Company Nov 25, 2016

Great theme except for the product image photo quality is terrible.

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Trang sức và phụ kiện

Chủ đề Handy

Kiểu Fresh của chủ đề Handy
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Fresh"
Handy 180 $ USD

của Pixel Union

Chủ đề Story

Kiểu Quest của chủ đề Story
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Quest"
Story 180 $ USD

của Groupthought

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Light"
Simple Miễn phí

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Vintage"
Minimal Miễn phí

Thiết lập nhanh