District

Ideal for showcasing featured products and collections

180 $ USD

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

658 đánh giá

100% tích cực

  • 656 đánh giá tích cực
  • 1 đánh giá trung lập
  • 1 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Wine Stash Aug 21, 2015

This theme is awesome. Looks really good and very easy to navigate through products. The theme makes it very easy to set up with a lot more customisation options than many other themes. Can definitely recommend! Customer service is also extremely good!

Jean & June Aug 19, 2015

I am SO happy with this template! I was going to hire someone and pay quite a bit more money to do what I was able to do myself, and I'm a total beginner. Thanks a bunch!

Jewel Be Mine Aug 19, 2015

I loved this theme from the start! and I couldn't be happier after reviewing so many templates to have chosen this one! It was really easy to set up and customize all the details. I had a few questions, sent and email and they responded so fast! and answered every each question that I had and more. Amazing theme and EXCELLENT customer service!

EZ Lite Cruiser ™ Lightweight & Folding Personal Mobility Aid Aug 17, 2015

We were introducing a new product line and needed a new, fresh, clean look for our website. We loved the fact that this theme met our requirements and was extremely easy to integrate and tweak to our liking/vision. Best of all, Jonathan reached out and asked if we ever need help he was there for us. Awesome theme & great support.

Chủ đề này do Style Hatch, Inc hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Cửa hàng sử dụng District

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 180 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.

Chủ đề khác cho Quần áo và thời trang

Chủ đề Mobilia

Kiểu Sydney của chủ đề Mobilia
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề District theo kiểu "Sydney"
Mobilia 180 $ USD

của Out of the Sandbox

Chủ đề Label

Kiểu Create của chủ đề Label
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề District theo kiểu "Create"
Label 160 $ USD

của Switch