Enterprise

của Clean Canvas Ltd

Ghi chú phát hành

Phiên bản 1.5.2 11 Thg 6, 2024

380 $ USD

Một chuẩn mực mới về tốc độ và chuyển đổi của cửa hàng. Bán nhanh hơn, bán nhiều hơn.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Bán với tốc độ chóng mặt!

Mua sắm nhanh hơn, bán nhiều hơn. Được làm thủ công từ đầu và được xây dựng để đạt được tốc độ. Không có thư viện bên ngoài hoặc mã cồng kềnh - chỉ có tốc độ thuần túy.

Nói lời tạm biệt với ứng dụng của bạn!

Tin nhắn flash, Thêm vào giỏ hàng, cửa sổ bật lên được điều chỉnh theo từng trang. Doanh nghiệp có tất cả những gì bạn cần để có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn mà không cần ứng dụng!

Hơn 10 năm kinh nghiệm

Ai khác có thể nói điều đó? Hơn 80.000 người bán tin tưởng vào các chủ đề của Clean Canvas. Hãy để kinh nghiệm của chúng tôi là lợi thế cạnh tranh của bạn!

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Ưu đãi chớp nhoáng: Được thiết kế với các tính năng để chạy chương trình khuyến mãi theo thời gian

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Phạm vi đưa tin
 • Phải-sang-trái
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Thông báo hàng về thêm
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Ưu đãi chớp nhoáng: Được thiết kế với các tính năng để chạy chương trình khuyến mãi theo thời gian

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Phạm vi đưa tin
 • Phải-sang-trái
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Thông báo hàng về thêm
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

29 đánh giá

90% tích cực

 • 26 đánh giá tích cực
 • 0 đánh giá trung lập
 • 3 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Stock Must Go 11 ngày trước

Great theme with many features. Support has been fantastic so far and very quick to respond.

Very Important Pets 13 Thg 6, 2024

This theme is a major upgrade from my previous theme, which was slow, had 8-day customer support, and was full of bloated code. Enterprise has all the features you need and the support to go with it. The team is willing to hear suggestions and make code fixes, not to mention they are very quick to get back to you. Check out how good it is here.. https://veryimportantpets.shop/

Laserworksuk 12 Thg 6, 2024

One thing missing from this great them its an option to make customers choose an option from variants, otherwise they see the option "unavailable" eg if i have a product that i sell in different pack quantity and sizes and i dont sell size 6 inches in a pack of 1 but only in packs of 2,3,5,10 etc with this being the 1st product the customer will see "Unavailable" very off putting and i lose custom

Phản hồi từ Clean Canvas Ltd 12 Thg 6, 2024

Hi Laserworksuk, thanks for your review. Good news, this feature is coming in the next version. You'll have a setting to allow the product page to have no particular variant preselected, so your customers can start their buying journey by picking whichever variant is right for them.

דמו364 2 Thg 6, 2024

Enterprise Shopify theme is highly customizable, user-friendly, and enhances the shopping experience for my customers. Great support team – they are incredibly responsive and resolved my queries quickly. Their fast and efficient service made the whole process smooth and stress-free. Highly recommend!

Chủ đề này do Clean Canvas Ltd hỗ trợ

Giới thiệu
 • 6th Floor, 100 Liverpool Street, London, ENG, EC2M 2AT, GB

Ghi chú phát hành

Phiên bản 1.5.2 June 11, 2024

Minor fix.

Fixes and improvements

 • Fixed issue with color schemes on the Promo Grid section.

Phiên bản 1.5.1 May 23, 2024

UX optimization and bug fixes.

Fixes and improvements

 • Fixed a scroll bar issue on mobile with Promo Grid and Media Grid sections.
 • Optimized the UX of navigation menus for touch screen desktop devices.
 • Optimized the UI of mobile scrollbars for the Product Comparison Grid section.
 • Fixed a bug with the text alignment on mobile in the Slideshow section.
 • Fixed an issue with the visibility of the recover password success message.
 • Fixed a rare blending issue with product card images on Samsung phones.
 • Fixed an issue on the Slideshow section with the visibility of slide content.

Phiên bản 1.5.0 May 14, 2024

General improvements and a few bug fixes.

Added

 • Added support for Category metafields in the product page specifications table.
 • Sections can now be added to the customer account pages.
 • Added stylized carousel scrollbars, which also show on mobile. This makes it even clearer that there are more products to browse.

Changed

 • Predictive search now uses settings from the Search & Discovery app. Some theme settings for predictive search have therefore been removed and will need to be set up again the Search & Discovery app.
 • Variant picker block - now has a setting to only update the availability of subsequent options.
 • Featured product section - now has a social sharing and product type block.
 • Collection list page - promotions no longer show on every page of results.
 • Rich text section - now has a setting to make the content wider.

Fixes and improvements

 • Improved image quality in Media grid and Promo grid section.
 • Improved keyboard accessibility on Slideshow section.
 • Improved keyboard accessibility when changing currency.
 • Improved the appearance of links within the order page.
 • Improved the sizing of cards on the Search page.
 • Fixed issue with the layout of large size chart tables on mobile.
 • Fixed issue with the wrong translation being used for 'Very low stock' messaging.
 • Fixed issue with the Column mega menu on desktop where child links could be closed.
 • Fixed issue with mobile text layout in the Slideshow section.
 • Fixed issue with the countdown timer sometimes appearing blank within the Slideshow section.
 • Fixed layout issue with Complementary products on Featured product section.
 • Fixed mobile layout issue with Linked lists section.
 • Fixed issue where the Compare side button may cause a gap to show at the bottom of Collection pages.
 • Fixed issue on with the layout of Complementary products within the Cart drawer. Applies to Safari on mobile only.
 • Fixed layout issue with color list metafields on the Product page specifications table.
 • Fixed issue on Cart page with shipping estimator showing on an empty cart.
 • Fixed filtering issue when the Search & Discovery app setting 'Empty values' was set to 'Hide'.
 • Fixed minor RTL issue on search page search box.
 • Fixed rare bug with Collection page promotions, where the last product may be repeated twice.
 • Currency codes no longer show on unit prices.

Cửa hàng sử dụng Enterprise

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 380 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.