Express

Designed to get you online, fast.

Miễn phí

24 đánh giá

33% tích cực

  • 8 đánh giá tích cực
  • 4 đánh giá trung lập
  • 12 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Quinta do Alecrim Jun 10, 2020

Product collections do not load in Firefox. "Load more" button does not work in some browsers. You can not add a top menu bar. Over all very poor experience, we ca not recommend.

Phản hồi từ Shopify Apr 13, 2021

Hi there! 👋 We have updated Express with support for menus in the header along with a few bug fixes. Also note that Shopify themes strive to support the 3 latest releases of main browsers. Please contact Support via help.shopify.com if you are still experiencing issues with the "Load more" button. We'll be happy to help you out!

langduvnsec Jun 05, 2020

???????????????????? ?????? ???????????? ???????????? ?????? ???????????? click ??????_???????????????? ?????? ???????????? click

langdutestvn Jun 05, 2020

langdudhdhahahahlangdudhdhahahadhlangdudhdhahahahlangdudhdhahahahlangdudhdhahahah

Bree's Choice Jun 05, 2020

Only display's one image of the product. NOT variant friendly.

Phản hồi từ Shopify Apr 13, 2021

Hey there! 👋 Express now supports variants and multiple images per product. Hope this helps!

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Vintage"
Minimal Miễn phí

Thiết lập nhanh

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Blue"
Supply Miễn phí