Express

Designed to get you online, fast.

Miễn phí

24 đánh giá

33% tích cực

  • 8 đánh giá tích cực
  • 4 đánh giá trung lập
  • 12 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Greenpointuy May 20, 2020

This theme could be awesome. Needs these few twiks. High resolution banner (Landsape image), Search, Mail Optin (subscribe), Quick buy.

Phản hồi từ Shopify Apr 13, 2021

Thanks for these recommendations! We have since enhanced Express with an image banner section, search in header, e-mail sign-up in footer and a quick buy functionality on product grids. Cheers!

SmurfAccount.Shop May 15, 2020

This is the only theme that has 90+ speed score on google both for products and homepage, no other theme has that. The design is something to get used to and it would be nice to be able to add menus in the header everything else is great.

Phản hồi từ Shopify Apr 13, 2021

Thanks for the note! Simply letting you know we've added support for menus in the header, along with other enhancements and new sections since then.

ProductosPeach May 15, 2020

Beautiful, but it only displays one single image per product.

Phản hồi từ Shopify Apr 13, 2021

Thank you for the note. We've updated Express to support multiple images per product. Hope this helps!

Petit Paris Panamá May 15, 2020

The theme looks good, at this moment the quantity selector don't work at all (plus and minus buttons). Also, a top menu is a good thing to have.

Phản hồi từ Shopify Apr 13, 2021

Thank you for flagging! We've since released bug fixes to the quantity selectors and had added support for menus in the header. Hope this helps!

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Thực phẩm và đồ uống

Chủ đề Launch

Kiểu Fresh của chủ đề Launch
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Fresh"
Launch 180 $ USD

của Pixel Union

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Vintage"
Minimal Miễn phí

Thiết lập nhanh

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Blue"
Supply Miễn phí