Icon

của We are Underground

Ghi chú phát hành

Phiên bản 9.0.0 March 30, 2023

280 $ USD

Hoàn hảo cho các thương hiệu nổi bật về mặt hình ảnh với nội dung tập trung vào hình ảnh

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Bán thêm và bán chéo

Quảng cáo sản phẩm trong các sản phẩm có trường meta để thúc đẩy doanh số bán thêm, làm nổi bật các sản phẩm đáng khen ngợi và tăng giá trị đơn hàng trung bình.

Lọc và tinh chỉnh

Tăng khả năng hiển thị sản phẩm bằng tính năng lọc OS2 tích hợp với các mẫu màu. Cho phép khách hàng chia nhỏ các bộ sưu tập lớn thành các kích cỡ có thể quản lý được

Nhanh chóng và có thể truy cập

Được hỗ trợ tốt và cập nhật thường xuyên với các tính năng tuyệt vời, Icon là một lựa chọn chắc chắn để tăng khả năng tiếp cận và các cửa hàng có tư duy tiến bộ.

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Thiết lập nhanh: Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Mới xem gần đây
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Thông báo hàng về thêm
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Thiết lập nhanh: Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Mới xem gần đây
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Thông báo hàng về thêm
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

323 đánh giá

93% tích cực

 • 301 đánh giá tích cực
 • 5 đánh giá trung lập
 • 17 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
We Love Skin 14 ngày trước

We've been really pleased with the Icon theme and the We are Underground support. We had a small issue after a theme update and Connor quickly solved it. The Icon theme is easy to customize, plays well with other apps and looks so fresh, modern across all devices. We also really like that it can grow with us as we choose to add more features. Thank you for making and supporting a great product!

Blush & Bliss Jun 16, 2023

Tifanny is so helpful!! Anytime I've had a question about my theme, I simply email her and she gets back to me SO fast! Thank you to Tiffany and the team! You all are awesome!!!

Phản hồi từ We are Underground Jun 19, 2023

Thank you for taking the time to add details of your experience with our support team. We are always happy to help with any issues so please do reach out if you encounter any problems or have questions about the theme.

Dsignhouse Jun 07, 2023

Works fine, and great for larger collections of items. However megamenu and submenu seems for us to be a bit difficult to understand how to implement it into the navigation. The staff are very helpful and respond as quick as possible

Phản hồi từ We are Underground Jun 07, 2023

Thank you for adding this review of the theme. We very much appreciate being given the opportunity to fix the issues that you were having and that you gave us the opportunity to do so after a rocky start. We are here and happy to help with any issues that you encounter or answer any questions you may have.

LOOK Lifestyle Jun 06, 2023

Tiffany Casey was a huge help in getting some things worked out on our website! The theme is really easy to use and turns out beautiful. Thanks again for your help Tiffany!!!!

Phản hồi từ We are Underground Jun 07, 2023

Thank you for choosing our theme and for your positive review. We are very pleased to hear that you have found the theme easy to use and that Tiffany from our support team has been able to assist.

Chủ đề này do We are Underground hỗ trợ

Ghi chú phát hành

Phiên bản 9.0.0 March 30, 2023

Added

 • We added support for section groups in the header and footer.
 • We added settings to change the button color on hover in the image with text overlay and image gallery sections.
 • We added styles so that when the cart links are shown in the announcement bar, the links in the header will have more room.
 • We added translations to the scroll up button.
 • We added bottom margin to paragraphs within the image with text section.
 • We added a product customization block to the Product page and Featured Product section.
 • We added a setting to hide the featured article image on article pages.
 • We added a sidebar filter to the search results page.
 • We added a sort by drop down to the search results page.

Changed

 • We changed the video section to use Shopify native video setting instead of a URL.
 • We changed the stars in the testimonials section to be filled in with color.

Removed

 • We removed section title styles being applied to the Quickview product.
 • We removed the grid spacing setting for the product grid.
 • We removed showing two search fields on the search page on mobile when the header search field is enabled.

Security

Fixes and other improvements

 • We fixed the full width option not working on the header for large screen sizes.
 • We fixed an issue with the Recently Viewed section not recording on alternative product templates.
 • We fixed mobile menu links being cut off if there are too many of them.
 • We fixed the horizontal overflow for section animations.
 • We fixed the QR code size so that it can be scanned.
 • We fixed the grid not being centered in the featured collection section when set to full width.
 • We fixed the grid not being centered in the editorial columns section when set to full width.
 • We fixed the grid not being centered in the collection list section when set to full width.
 • We fixed the product history not updating when the product has a single image.
 • We fixed the product form not working when the product uses the option name "quantity".
 • We fixed an issue that prevented the Recently Viewed section from appearing in the Theme Editor.
 • We fixed the header's background color not changing when scrolling on mobile.
 • We added more language options for product color options.
 • We added an option to make social icons optional in the newsletter section.
 • We fixed the header text content not wrapping in the image gallery section.
 • We fixed page content appearing off screen on mobile.
 • We improved the load time for collection pages.
 • We fixed the Background Video section not showing MP4 videos if the YouTube video setting is empty.
 • We fixed the sale percentage or amount not showing until a variant is selected on the product page.
 • We fixed clicking products in the recently viewed section that were redirected to the non-translated version of the store.
 • We fixed the theme style presets for Christian to match the demo theme.
 • We improved the alignment of the cart buttons on the product grid.
 • We improved the styles for the collection page filters.

Phiên bản 8.6.0 November 3, 2022

Icon v8.6 contains a mandatory update to add complementary products to product pages and bug fixes.

Added

 • We added the complementary products block to the product page section
 • We added a tabbed content section
 • We added a product tags list block to product pages
 • We added a natural size selector to image gallery and image with text images
 • We added a display option for collection grid titles and images

Changed

 • We changed the blog default pagination to 9 to remove empty spaces
 • We updated the checkout default color scheme to ensure good visibility of all content
 • We updated product tab blocks to be independent of a product description
 • We reduced the size of the mini cart text heading
 • We fixed an issue with variant dropdowns not showing centered on mobile
 • We have updated images across all sections to use native browser lazyloading instead of a javascript based solution
 • We have removed the lazysizes image library
 • We updated the editorial content section to improve layout and added image size settings
 • We made a change to javascript that controls carousels to improve efficiency
 • We made improvements to the collection list section for improved mobile experience
 • We improved the code logic for image galleries to make them more efficient
 • We updated the editorial columns section to scroll on mobile
 • We updated the featured blog section to scroll on mobile
 • We updated video sections to ensure compatibility with mp4, vimeo and youtube
 • We made some style changes to the shopping cart to improve its appearance
 • We made some style changes to the mobile navigation to improve its appearance
 • We made small edits to carousel button styles
 • We improved the appearance of footer language and currency selectors

Fixes and other improvements

 • We fixed an issue that caused an off appearance with links in the image with text section
 • We fixed an issue that caused map section content to overflow its container
 • We fixed an issue with the announcement bar line height if wrapping to 2 lines
 • We fixed an issue with shopping cart details not showing the correct alignment
 • We fixed an issue with page loading when sidebar filtering enabled
 • We fixed the filter drop downs on the search results page.
 • We fixed and issue with unordered list styling
 • We fixed and issue with the mobile section height on image with text overlay sections
 • We reduced sale, new and coming soon icon sizes

Phiên bản 8.5.0 September 6, 2022

Icon v8.5 contains bug fixes and improvements.

Changed

 • We changed the modal so that the page cannot be scrolled while it is open.
 • We updated the Slideshow section with improved options and image height controls
 • We improved the image galleries to add control for image heights
 • We added new options to the Image with text overlay section to add more appearance control
 • We added improvements to the image with text overlay section allowing mobile image height control and caption text sizing
 • We added a setting to control the size of the logo on mobile
 • We reorganized the structure of our theme language translations and added Italian language as an option
 • We added improvements to the mailing list popup allowing for more display and layout control
 • We improved the contact form section with custom options
 • We changed the product upsell block to show "Buy it now" buttons instead of a link to the "quickview".
 • We improved the style and spacing for the pickup availability section
 • We added a mobile image option to the image with text overlay section
 • We added a theme setting to make product tax information optional
 • We added images and a star rating to the testimonials section

Fixes and other improvements

 • We fixed an issue with images added from the Rich Text Editor not displaying their normal width.
 • Removed a typo from the badge placement theme setting since it no longer supports a "sold out" badge.
 • We fixed the Shipping Estimator feature not working correctly.
 • We fixed the discount amount on the product grid for only when the product's price or compare at price varies.
 • We fixed the product quantity selector block not working without the "variant picker" block.
 • We fixed the newly added slideshow slides caption background to be transparent.
 • We fixed the refine filter not displaying on mobile when "sort by" is disabled.
 • We fixed the "click to enlarge" button not opening the correct image.
 • We fixed the text alignment center option not centering in "image with text" section.
 • We fixed the map section to allow more than one map section to appear on a page.
 • We fixed the "quick add" from product grid not adding correct quantity to the store.
 • We fixed the background video displaying caption background on mobile after clicking the start button.
 • We fixed spacing near the cart count on the mobile navigation.
 • We fixed the "View cart" button to display the correct color.
 • We fixed the the slideshow to hide dots if a single slide.
 • We fixed the pickup availability not translating to selected language.
 • We fixed the "brand" property for the product structured data.
 • We fixed the product grid overflowing on mobile.
 • We fixed the slideshow dots from appearing over content, move them below content.
 • We fixed the province selector not appearing on customer account pages.
 • We fixed a minor bug with product image hover
 • We fixed an issue that created duplicate form ID's
 • We fixed an issue with additional checkout buttons not showing
 • We fixed a layout issue with the account addresses
 • We fixed a margin issue for theme placeholder content
 • We removed a custom-contact form snippet which is no longer used within the theme
 • We cleaned up the predictive search code by moving it to a snippet from theme.liquid
 • We added improvments to the code structure of the cart page accordion
 • We fixed a bug with product pickup availability for items with no variants
 • We added some style fixes to the maps section for better visibility

Cửa hàng sử dụng Icon

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 280 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.