Chủ đề này được Shopify hỗ trợ chính thức

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng Supply

57 đánh giá

60% tích cực

 • 34 đánh giá tích cực
 • 9 đánh giá trung lập
 • 14 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
choice jewelry solutions Mar 05, 2018

have been using this free theme for 3 months now and have been really pleased.for a free theme it has many features works well we have had many sales with 43 products including our own patient pending chainchum to stop your jewelry chains from tangling choicejewelrysolutions.com

OdiKala Feb 19, 2018

We are using this theme on our website www.odikala.com, This theme is simple and beautiful, contains every features what we needed for our website.

Tick Tock Timber Ltd Dec 03, 2017

This theme has been very effective for our website www.ticktocktimber.com. Our customers have given very positive feedback on their user experience and have specifically expressed the clean cut lay out and functionality. I would recommend this theme to a brand that cares about its customers and their overall experience. This theme is brilliant for showcasing our hand crafted wooden watches!

Kitchen Sumo Sep 14, 2017

Version 2.4.1 theme.js has some error for checking the ajax_cart_method. Line: 1899 this.settings.ajax_cart_method : undefined this cause error for: ajaxifyShopify not defined Fix: var cart_method = '{{ settings.ajax_cart_method }}'; if ( cart_method != 'page') { Hope well for Supply theme Developer team.

Bắt đầu 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify ngay hôm nay

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Minimal Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề ShowTime

Kiểu CookTime của chủ đề ShowTime
ShowTime 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề District

Kiểu District của chủ đề District
District 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Minimal Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Classic của chủ đề Brooklyn
Brooklyn Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Boundless

Kiểu Black & white của chủ đề Boundless
Boundless Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Providence

Kiểu Thunderbolt của chủ đề Providence
Providence 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Trademark

Kiểu Gold của chủ đề Trademark
Trademark 180,00 $ USD

2 phong cách

Chủ đề California

Kiểu Cartomaps của chủ đề California
California 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Startup

Kiểu Tech của chủ đề Startup
Startup 180,00 $ USD

4 phong cách