Supply

Easily showcase and filter large inventories

Miễn phí

57 đánh giá

60% tích cực

  • 34 đánh giá tích cực
  • 9 đánh giá trung lập
  • 14 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
choice jewelry solutions Mar 05, 2018

have been using this free theme for 3 months now and have been really pleased.for a free theme it has many features works well we have had many sales with 43 products including our own patient pending chainchum to stop your jewelry chains from tangling choicejewelrysolutions.com

OdiKala Feb 19, 2018

We are using this theme on our website www.odikala.com, This theme is simple and beautiful, contains every features what we needed for our website.

Tick Tock Timber Ltd Dec 03, 2017

This theme has been very effective for our website www.ticktocktimber.com. Our customers have given very positive feedback on their user experience and have specifically expressed the clean cut lay out and functionality. I would recommend this theme to a brand that cares about its customers and their overall experience. This theme is brilliant for showcasing our hand crafted wooden watches!

Kitchen Sumo Sep 14, 2017

Version 2.4.1 theme.js has some error for checking the ajax_cart_method. Line: 1899 this.settings.ajax_cart_method : undefined this cause error for: ajaxifyShopify not defined Fix: var cart_method = '{{ settings.ajax_cart_method }}'; if ( cart_method != 'page') { Hope well for Supply theme Developer team.

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Cửa hàng sử dụng Supply

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Đồ điện tử

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Classic của chủ đề Brooklyn
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Supply theo kiểu "Classic"
Brooklyn Miễn phí

Chủ đề Boundless

Kiểu Black & white của chủ đề Boundless
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Supply theo kiểu "Black & white"
Boundless Miễn phí