Testament

của We are Underground

Ghi chú phát hành

Phiên bản 12.0.0 June 22, 2023

300 $ USD

Tập trung vào chuyển đổi và được tối ưu hóa cho thiết bị di động để mua sắm trực tuyến nhanh chóng

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Được xây dựng để mở rộng quy mô và giúp bạn phát triển

Cho dù cửa hàng nhỏ hay đế chế lớn, Testament có các công cụ và tùy chọn để giữ mọi thứ đơn giản hoặc phát triển lớn với các bộ sưu tập và menu lớn

tùy chọn trực quan

Một lựa chọn thông minh gồm các tùy chọn được tích hợp cẩn thận trong từng phần cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn và giúp bạn tăng doanh số bán sản phẩm.

Cập nhật và hỗ trợ miễn phí

Với hơn 1.000 đánh giá nổi bật, thành tích của chúng tôi đã nói lên điều đó. Hỗ trợ miễn phí và cập nhật trọn đời từ đối tác chủ đề giàu kinh nghiệm nhất của Shopify.

Chủ đề này phù hợp với

 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp
 • Kể chuyện bằng hình ảnh: Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp
 • Kể chuyện bằng hình ảnh: Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

357 đánh giá

96% tích cực

 • 344 đánh giá tích cực
 • 5 đánh giá trung lập
 • 8 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Witt & Pearl Aug 29, 2023

Theme is lovely - have needed to alter some things & have had great assistance from Nick & the guys at Testament! Would recommend! x

Phản hồi từ We are Underground Aug 29, 2023

We are very happy to hear that you have had a great experience working with our team and that you love the theme. Thank you for choosing Testament for your Shopify store

Viktoria Black Jul 13, 2023

I love the Testament Theme! It has made my products look lovely, it is very easy to use, and customers have enjoyed how easy it is to navigate. The customer support is super-fast and effective, as well. very pleased indeed! Thank you! Viktoria Black Evening Gowns

Phản hồi từ We are Underground Jul 14, 2023

Thank you for adding your positive review of the theme. We are very happy to hear that you have found the theme easy to use and that your customers have enjoyed shopping your store. Thank you also for your praise of our support team. If you have any questions or run into any issues please let us know.

Willow Pond Jul 06, 2023

Love the theme. Simple to use for a newbie and their customer service is outstanding! Will definitely look at We are Underground when it's time to upgrade!

Phản hồi từ We are Underground Jul 07, 2023

Thank you for taking the time to add your review of the theme and our support team. We are always happy to help so please do let us know if you need any assistance.

StepInElegance Jun 06, 2023

Shopify is truly amazing. They respond to my chats, emails and calls so quickly. All the staff is very knowledgeable and go the extra mile to assist, even when the issue is not specifically a Shopify one. (Kudos to Tiffany, Cree, Alexander and Raezzell!) And, not to mention, that the software is great. Easy to use, very flexible and intuitive. Highly recommended.

Phản hồi từ We are Underground Jun 06, 2023

Thank you for adding such a great review. It has been our pleasure to assist and help out. You have done an excellent job with the setup of the theme and our team thinks your store looks great! We are here to help if you have any further questions or come across any issues.

Chủ đề này do We are Underground hỗ trợ

Ghi chú phát hành

Phiên bản 12.0.0 June 22, 2023

Added

 • We added Country flag indicators to selected currencies
 • We added a tabbed collection section to show multiple collections in one area
 • We added a theme settings option to show size swatches where multiple products are shown in collections and other sections
 • We added a policy popup to the footer section which can be used as a disclaimer for store policies and cookies
 • We added a pre-configured about us template to help merchants build unique pages for their content
 • We added a tabbed content section which can be utilized from within the product page for additional content
 • We added alternate product image gallery layouts
 • We added a show subcollections option to the main collection section
 • We added a banner message section
 • We added a featured collection option to show on empty cart pages
 • We added a before & after image slider section
 • We added a countdown section

Fixes and other improvements

 • We fixed an issue with the Slideshow section previous and next buttons appearing shrunk on mobile.
 • We fixed an incorrect German language translation
 • We fixed an issue with slideshow navigation dots not showing on large screens when selected
 • We added improvements to accessibility
 • We added improvements to the style of left and right arrows for the slideshow section on mobile
 • We re-added buttons to image gallery blocks
 • We improved the style of the quick links section
 • We added video to the image with text section and renamed to media with text
 • We added a full width and center align carousel option to the featured collection section
 • We improved the loading of scripts that control customer accounts features
 • We improved the collection sidebar menu block to support 3 levels of menu links
 • We updated the themes stylesheet to comply with Shopify minification requirements.

Phiên bản 11.0.0 May 5, 2023

Testament 11.0.0 introduces Gift Card Recipient form for Gift Card products, a Follow on Shop button in the theme footer and other various fixes and improvements.

Added

 • We added the Follow on Shop button in the theme's footer.
 • We added a Gift Card Recipient form setting to the product's Buy Buttons block.

Changed

 • Important: We changed the Rich Text section's grid widths settings. The 25% has been changed to 33% and 75% has been changed to 66% to ensure proper center alignment.

Fixes and other improvements

 • We fixed an issue with the alignment of blocks in the Rich Text section.
 • We fixed an issue with lengthy headings and subheadings going off screen in the Slideshow section.
 • We fixed an issue with the Sort By button on the collection page not always being clickable.
 • We fixed an issue where the mobile menu did not show all the menu items for long menus.
 • We fixed an issue where the Mega Menu font weight was different than the standard menu.
 • We fixed an issue where the horizontal positioning was not working in the Image with Text Overlay section.
 • We fixed an issue with the icon shrinking on mobile in the Text with Icon block.
 • We improved the color swatches to support more translations.

Phiên bản 10.0.0 March 9, 2023

Testament 10.0.0 adds support for adding sections within the header and footer areas, we also updated the predictive search feature to highlight parts of the search query in the results. We also included various other bug fixes and improvements to the theme.

Added

 • We added support for header and footer section groups.
 • We added an option in the Newsletter section to toggle displaying social icons.
 • We added accordion content to the Featured Product section.

Changed

 • We changed the product prices to appear in a row instead of in a column on mobile.
 • We changed the Cart "notes" and "shipping estimates" buttons to match the theme's background and text colors.
 • We separated the Product description block and accordion content block so that they do not appear in a fixed position at the end on the product page.

Fixes and other improvements

 • We fixed an issue that prevented the Recently Viewed section from appearing in the Theme Editor.
 • We improved the Predictive Search feature to support new query suggestion resources.
 • We fixed an issue where the "sticky product image" feature would make the Quick View product image sticky as well.
 • We fixed the missing padding on the product content area on product pages.
 • We fixed an issue in product filters that was causing delays in page load time.
 • We fixed the Background Video section's content appearing over the navigation bar.
 • We fixed the section height setting in the Background Video section.
 • We fixed the product form not working when a product uses the option name "quantity".
 • We fixed the slider caption appearing "squished" when the text alignment setting is set to "right".
 • We fixed the image sizing within Rich Text areas of the theme.

Cửa hàng sử dụng Testament

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 300 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.