Chủ đề này do Maestrooo thiết kế và hỗ trợ

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng Warehouse

175 đánh giá

87% tích cực

 • 152 đánh giá tích cực
 • 7 đánh giá trung lập
 • 16 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
TENLOG 3D Printer Mar 10, 2021

Hello, I purchased this theme, I don’t know what application to use, can you tell me

Phản hồi từ Maestrooo Mar 12, 2021

Hi Tenlog team! Our support does not include any recommendation for apps, as apps are unrelated to the theme. We actually recommend that you limit the number of apps to the maximum, as apps are often cause of poor performance. You should install apps based on your actual needs, so the usage will come naturally as you need them for your business :).

Scobl Mar 08, 2021

Great theme and customer support. Michaël Gallego is very helpful and responsive as well as the the whole team. definitely recommend!

City Honda Manawatu Mar 01, 2021

Amazing theme alongside first-class support. I would highly recommend dealing with the team that built Warehouse - you won't be disappointed.

hypedge Mar 01, 2021

Amazing support! They can solve my request immediately once I requested. Thanks a lot!

Bắt đầu 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify ngay hôm nay

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Supply Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Kingdom

Kiểu King của chủ đề Kingdom
Kingdom 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Empire

Kiểu Supply của chủ đề Empire
Empire 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Split

Kiểu Cuber của chủ đề Split
Split 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề khác của Maestrooo

Chủ đề Focal

Kiểu Standard của chủ đề Focal
Focal 170,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Kagami

Kiểu Kyoto của chủ đề Kagami
Kagami 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Trademark

Kiểu Gold của chủ đề Trademark
Trademark 180,00 $ USD

2 phong cách

Chủ đề Prestige

Kiểu Allure của chủ đề Prestige
Prestige 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Grid

Kiểu Warm của chủ đề Grid
Grid 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Atlantic

Kiểu Modern của chủ đề Atlantic
Atlantic 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Galleria

Kiểu Showroom của chủ đề Galleria
Galleria 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Baseline

Kiểu Minimal của chủ đề Baseline
Baseline 180,00 $ USD

3 phong cách