Chủ đề Shopify

Tìm chủ đề hoàn hảo cho cửa hàng trực tuyến

Khám phá các chủ đề miễn phí và trả phí của chúng tôi để tìm ra giao diện phù hợp nhất cho cửa hàng của bạn. Tìm nguồn cảm hứng, khám phá phong cách và bắt đầu xây dựng thương hiệu.

Khám phá chủ đề

Chủ đề nổi bật

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Supply Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Pipeline

Kiểu Bright của chủ đề Pipeline
Pipeline 140,00 $ USD

3 phong cách

Xu hướng tuần này

Chủ đề Narrative

Kiểu Earthy của chủ đề Narrative
Narrative Miễn phí

4 phong cách

Chủ đề Debut

Kiểu Default của chủ đề Debut
Debut Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Impulse

Kiểu Modern của chủ đề Impulse
Impulse 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Prestige

Kiểu Allure của chủ đề Prestige
Prestige 180,00 $ USD

3 phong cách

Đề xuất sản phẩm

Chủ đề Focal

Kiểu Sea của chủ đề Focal
Focal 170,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Pacific

Kiểu Cool của chủ đề Pacific
Pacific 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Story

Kiểu Chronicle của chủ đề Story
Story 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Modular

Kiểu Mayfair của chủ đề Modular
Modular 180,00 $ USD

3 phong cách

Thực phẩm và đồ uống

Chủ đề Canopy

Kiểu Kiln của chủ đề Canopy
Canopy 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Emerge

Kiểu Bright của chủ đề Emerge
Emerge 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Blockshop

Kiểu Deli của chủ đề Blockshop
Blockshop 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Venue

Kiểu Evening của chủ đề Venue
Venue 180,00 $ USD

3 phong cách

Duyệt xem theo ngành

Phong cách tối giản

Chủ đề Pipeline

Kiểu Light của chủ đề Pipeline
Pipeline 140,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Kingdom

Kiểu King của chủ đề Kingdom
Kingdom 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Handy

Kiểu Light của chủ đề Handy
Handy 180,00 $ USD

3 phong cách

Hình ảnh lớn, đẹp

Chủ đề Ira

Kiểu Active của chủ đề Ira
Ira 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Showcase

Kiểu Native của chủ đề Showcase
Showcase 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Label

Kiểu Record của chủ đề Label
Label 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Broadcast

Kiểu Clean của chủ đề Broadcast
Broadcast 180,00 $ USD

3 phong cách

Vui nhộn và sống động

Chủ đề Reach

Kiểu Natural của chủ đề Reach
Reach 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Blockshop

Kiểu Beauty của chủ đề Blockshop
Blockshop 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Envy

Kiểu Copenhagen của chủ đề Envy
Envy 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Cascade

Kiểu Classic của chủ đề Cascade
Cascade 180,00 $ USD

3 phong cách

Video và ảnh 3D cho sản phẩm

Chủ đề Pipeline

Kiểu Light của chủ đề Pipeline
Pipeline 140,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Context

Kiểu Chic của chủ đề Context
Context 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Grid

Kiểu Warm của chủ đề Grid
Grid 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Atlantic

Kiểu Organic của chủ đề Atlantic
Atlantic 180,00 $ USD

4 phong cách

Lựa chọn tuyệt vời cho những kho hàng lớn

Chủ đề Empire

Kiểu Supply của chủ đề Empire
Empire 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Warehouse

Kiểu Metal của chủ đề Warehouse
Warehouse 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Fashionopolism

Kiểu Popup Shop của chủ đề Fashionopolism
Fashionopolism 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Avenue

Kiểu Casual của chủ đề Avenue
Avenue 180,00 $ USD

3 phong cách

Lựa chọn tuyệt vời cho những kho hàng nhỏ

Chủ đề Venue

Kiểu Morning của chủ đề Venue
Venue 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Label

Kiểu Create của chủ đề Label
Label 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Startup

Kiểu Home của chủ đề Startup
Startup 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Express

Kiểu Bistro của chủ đề Express
Express Miễn phí

2 phong cách

Bố cục kiểu lưới

Chủ đề District

Kiểu District của chủ đề District
District 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Parallax

Kiểu Aspen của chủ đề Parallax
Parallax 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Envy

Kiểu Copenhagen của chủ đề Envy
Envy 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Loft

Kiểu Nashville của chủ đề Loft
Loft 160,00 $ USD

3 phong cách

Bạn thích xây dựng chủ đề? Hãy tham gia cộng đồng Cửa hàng chủ đề

Bạn có đam mê thiết kế không? Bạn có thể nói chuyện hàng giờ liền về lợi ích của UX hiệu quả? Bạn có mơ ước về việc viết mã không? Bạn có dễ dàng giải quyết rắc rối của khách hàng không? Nếu bạn trả lời có với tất cả các câu hỏi trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Sell your theme on the Theme Store