Chủ đề Shopify –
thiết kế phục vụ cho thương mại

Phát triển cửa hàng của bạn từ khi ra mắt đến lúc mở rộng quy mô bằng cách lựa chọn những chủ đề giúp bạn bán hàng dễ dàng.

Quần áo

Chủ đề Shopify –
thiết kế phục vụ cho thương mại

Phát triển cửa hàng của bạn từ khi ra mắt đến lúc mở rộng quy mô bằng cách lựa chọn những chủ đề giúp bạn bán hàng dễ dàng.

Thực phẩm và đồ uống

Chủ đề Shopify –
thiết kế phục vụ cho thương mại

Phát triển cửa hàng của bạn từ khi ra mắt đến lúc mở rộng quy mô bằng cách lựa chọn những chủ đề giúp bạn bán hàng dễ dàng.

Sức khỏe và làm đẹp

Mọi chủ đề đều đáp ứng tiêu chuẩn cao

Bao gồm nhiều tính năng được tích hợp sẵn

Cung cấp chương trình giảm giá, đề xuất sản phẩm, thu thập email và làm nhiều việc khác cho khách hàng của bạn.

Được tối ưu hóa để bán hàng trực tuyến

Nhờ thế, cửa hàng của bạn có tốc độ tải trang nhanh, thân thiện với thiết bị di động và có khả năng thanh toán tốt nhất..

Được hỗ trợ dài hạn

Tất cả các chủ đề đều được cập nhật miễn phí nên bạn luôn có sẵn phiên bản mới nhất.

Độc quyền chỉ có trên Cửa hàng chủ đề Shopify

Xem tất cả chủ đề
Excellent theme to work with. My first time building a site with shopify and this theme made it a breeze.
— NappyLuxe
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Symmetry theo kiểu "Chantilly"
Symmetry by Clean Canvas
It has all the features I need and it is really easy to work with. Plus, the support team is amazing every time I reach out for help.
— Lidia
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Broadcast theo kiểu "Clean"
Broadcast by Invisible Themes
The theme itself is super polished with everything you need to have a stylish store in no time.
— Lilian Sanchez Style
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Be Yours theo kiểu "Beauty"
Be Yours by RoarTheme
It looks so professional and makes it such a seamless experience for my customers to shop from.
— stevey
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Blockshop theo kiểu "Beauty"
Blockshop by Troop Themes
So unique and unlike any other theme. Also the support team responds quickly and has helped so much.
— Maison Rue
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Shapes theo kiểu "Neon"
Shapes by Switch
When I launched my company it took me forever to choose a theme and I'm so glad I picked pipeline. It grew as my business grew.
— Ouive
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Pipeline theo kiểu "Clean"
Pipeline by Groupthought

Hỗ trợ cộng đồng doanh nhân của chúng tôi

Cửa hàng sử dụng Local

Local — 300 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Warehouse

Warehouse — 320 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Cascade

Cascade — 320 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Zest

Zest — 250 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Minion

Minion — 250 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Local

Local — 300 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Warehouse

Warehouse — 320 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Cascade

Cascade — 320 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Zest

Zest — 250 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Minion

Minion — 250 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Zest

Zest — 250 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Cascade

Cascade — 320 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Zest

Zest — 250 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Cascade

Cascade — 320 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Minion

Minion — 250 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Zest

Zest — 250 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Cascade

Cascade — 320 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Zest

Zest — 250 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Cascade

Cascade — 320 $ USD

Xem chủ đề
Cửa hàng sử dụng Minion

Minion — 250 $ USD

Xem chủ đề

Mọi thứ bạn cần để khởi động
doanh nghiệp của mình đều miễn phí