Chủ đề Shopify

Các chủ đề thế hệ tiếp theo được xây dựng để tăng tốc độ và tính linh hoạt

Với các trang tải nhanh, khả năng tùy chỉnh tối đa và truy cập tích hợp, các chủ đề Online Store 2.0 giúp bạn tạo ra trải nghiệm mua sắm độc đáo để làm hài lòng người mua của mình.

Xem tất cả chủ đề OS 2.0

Chủ đề nổi bật

Chủ đề District

District 220 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Spark

Spark 250 $ USD

3 phong cách

Bán hàng trực tiếp

Chủ đề Prestige

Prestige 300 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Venue

Venue 280 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Symmetry

Symmetry 300 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Pipeline

Pipeline 280 $ USD

3 phong cách

Bán hàng quốc tế

Chủ đề Colors

Colors 240 $ USD

3 phong cách

Chủ đề California

California 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Avenue

Avenue 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Kingdom

Kingdom 250 $ USD

3 phong cách

Phong cách tối giản

Chủ đề Dawn

Dawn Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Spark

Spark 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Expanse

Expanse 320 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Duyệt xem theo ngành

Xu hướng tuần này

Chủ đề Boundless

Kiểu Black & white của chủ đề Boundless
Boundless Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Venture

Kiểu Snowboards của chủ đề Venture
Venture Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Narrative

Kiểu Earthy của chủ đề Narrative
Narrative Miễn phí

4 phong cách

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Supply Miễn phí

2 phong cách

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm