Chủ đề Shopify

Sẵn sàng bắt đầu với các chủ đề được thiết kế riêng cho công việc bán hàng của bạn

Khởi động nhanh chóng với các chủ đề bao gồm các mẫu tùy chỉnh và lựa chọn tạo kiểu cho ngành nghề của bạn.

Khám phá các chủ đề miễn phí

Chủ đề miễn phí

Chủ đề Sense

Duyệt xem theo ngành

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm