Chủ đề Shopify

Tìm chủ đề hoàn hảo cho cửa hàng trực tuyến

Khám phá các chủ đề miễn phí và trả phí của chúng tôi để tìm ra giao diện phù hợp nhất cho cửa hàng của bạn. Tìm nguồn cảm hứng, khám phá phong cách và bắt đầu xây dựng thương hiệu.

Khám phá chủ đề

Chủ đề nổi bật

Chủ đề Boundless

Kiểu Black & white của chủ đề Boundless
Boundless Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Avatar

Kiểu Royal của chủ đề Avatar
Avatar 180 $ USD

2 phong cách

Xu hướng tuần này

Chủ đề Debut

Kiểu Default của chủ đề Debut
Debut Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Venture

Kiểu Snowboards của chủ đề Venture
Venture Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Express

Kiểu Bistro của chủ đề Express
Express Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Minimal Miễn phí

3 phong cách

Đề xuất sản phẩm

Chủ đề District

Kiểu District của chủ đề District
District 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Fresh

Kiểu Sweet của chủ đề Fresh
Fresh 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Pacific

Kiểu Cool của chủ đề Pacific
Pacific 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề California

Kiểu Sundays của chủ đề California
California 180 $ USD

4 phong cách

Bố cục kiểu lưới

Chủ đề District

Kiểu District của chủ đề District
District 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề California

Kiểu California của chủ đề California
California 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Parallax

Kiểu Aspen của chủ đề Parallax
Parallax 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Beyond

Kiểu Essentials của chủ đề Beyond
Beyond 180 $ USD

3 phong cách

Duyệt xem theo ngành

Lựa chọn tuyệt vời cho những kho hàng lớn

Chủ đề Beyond

Kiểu Essentials của chủ đề Beyond
Beyond 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Warehouse

Kiểu Metal của chủ đề Warehouse
Warehouse 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Empire

Kiểu Supply của chủ đề Empire
Empire 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Expanse

Kiểu Classic của chủ đề Expanse
Expanse 180 $ USD

3 phong cách

Lựa chọn tuyệt vời cho những kho hàng nhỏ

Chủ đề Startup

Kiểu Home của chủ đề Startup
Startup 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Venue

Kiểu Morning của chủ đề Venue
Venue 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Highlight

Kiểu Modern của chủ đề Highlight
Highlight 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Express

Kiểu Bistro của chủ đề Express
Express Miễn phí

2 phong cách

Phong cách tối giản

Chủ đề Beyond

Kiểu Essentials của chủ đề Beyond
Beyond 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Cascade

Kiểu Classic của chủ đề Cascade
Cascade 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Handy

Kiểu Light của chủ đề Handy
Handy 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Spark

Kiểu Chic của chủ đề Spark
Spark 180 $ USD

3 phong cách

Vui nhộn và sống động

Chủ đề Fresh

Kiểu Sweet của chủ đề Fresh
Fresh 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Cascade

Kiểu Classic của chủ đề Cascade
Cascade 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Highlight

Kiểu Modern của chủ đề Highlight
Highlight 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Baseline

Kiểu Bold của chủ đề Baseline
Baseline 180 $ USD

3 phong cách

Video và ảnh 3D cho sản phẩm

Chủ đề Vogue

Kiểu Elegant của chủ đề Vogue
Vogue 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Pacific

Kiểu Bold của chủ đề Pacific
Pacific 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Editorial

Kiểu Agency của chủ đề Editorial
Editorial 160 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Sunrise

Kiểu Spring của chủ đề Sunrise
Sunrise 160 $ USD

4 phong cách

Trả góp bằng Shop Pay

Chủ đề Avatar

Kiểu Royal của chủ đề Avatar
Avatar 180 $ USD

2 phong cách

Chủ đề Lorenza

Kiểu Chic của chủ đề Lorenza
Lorenza 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Ira

Kiểu Active của chủ đề Ira
Ira 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề California

Kiểu California của chủ đề California
California 180 $ USD

4 phong cách

Thực phẩm và đồ uống

Chủ đề Fresh

Kiểu Sweet của chủ đề Fresh
Fresh 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Venue

Kiểu Evening của chủ đề Venue
Venue 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Blockshop

Kiểu Deli của chủ đề Blockshop
Blockshop 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Canopy

Kiểu Natural của chủ đề Canopy
Canopy 180 $ USD

3 phong cách

Hình ảnh lớn, đẹp

Chủ đề Fresh

Kiểu Sweet của chủ đề Fresh
Fresh 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Ira

Kiểu Active của chủ đề Ira
Ira 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Highlight

Kiểu Modern của chủ đề Highlight
Highlight 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Baseline

Kiểu Bold của chủ đề Baseline
Baseline 180 $ USD

3 phong cách

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ doanh thu 0 phần trăm đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 main-product.liquid Cool devs & co. Homegoods theme Thử chủ đề Xem cửa hàng demo $100 Homegood Buddies™ Lượt cài đặt