Chủ đề Shopify

Tìm chủ đề hoàn hảo cho cửa hàng trực tuyến

Khám phá các chủ đề miễn phí và trả phí của chúng tôi để tìm ra giao diện phù hợp nhất cho cửa hàng của bạn. Tìm nguồn cảm hứng, khám phá phong cách và bắt đầu xây dựng thương hiệu.

Khám phá chủ đề

Chủ đề nổi bật

Chủ đề Express

Kiểu Bistro của chủ đề Express
Express Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Motion

Kiểu Classic của chủ đề Motion
Motion 180,00 $ USD

3 phong cách

Xu hướng tuần này

Chủ đề Narrative

Kiểu Earthy của chủ đề Narrative
Narrative Miễn phí

4 phong cách

Chủ đề Venture

Kiểu Snowboards của chủ đề Venture
Venture Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Supply Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Symmetry

Kiểu Salt Yard của chủ đề Symmetry
Symmetry 180,00 $ USD

4 phong cách

Đề xuất sản phẩm

Chủ đề Motion

Kiểu Classic của chủ đề Motion
Motion 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Split

Kiểu Jagger của chủ đề Split
Split 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Pacific

Kiểu Cool của chủ đề Pacific
Pacific 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Colors

Kiểu Generic của chủ đề Colors
Colors 180,00 $ USD

3 phong cách

Lựa chọn tuyệt vời cho những kho hàng nhỏ

Chủ đề Express

Kiểu Bistro của chủ đề Express
Express Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Startup

Kiểu Home của chủ đề Startup
Startup 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Label

Kiểu Create của chủ đề Label
Label 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Highlight

Kiểu Modern của chủ đề Highlight
Highlight 180,00 $ USD

3 phong cách

Duyệt xem theo ngành

Hình ảnh lớn, đẹp

Chủ đề Broadcast

Kiểu Clean của chủ đề Broadcast
Broadcast 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Capital

Kiểu Prague của chủ đề Capital
Capital 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Label

Kiểu Record của chủ đề Label
Label 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Ira

Kiểu Active của chủ đề Ira
Ira 180,00 $ USD

3 phong cách

Bố cục kiểu lưới

Chủ đề California

Kiểu California của chủ đề California
California 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Loft

Kiểu Nashville của chủ đề Loft
Loft 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Envy

Kiểu Copenhagen của chủ đề Envy
Envy 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề District

Kiểu District của chủ đề District
District 180,00 $ USD

3 phong cách

Thực phẩm và đồ uống

Chủ đề Express

Kiểu Bistro của chủ đề Express
Express Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Emerge

Kiểu Bright của chủ đề Emerge
Emerge 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Blockshop

Kiểu Deli của chủ đề Blockshop
Blockshop 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Venue

Kiểu Evening của chủ đề Venue
Venue 180,00 $ USD

3 phong cách

Phong cách tối giản

Chủ đề Handy

Kiểu Light của chủ đề Handy
Handy 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Pipeline

Kiểu Light của chủ đề Pipeline
Pipeline 140,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Palo Alto

Kiểu Palo Alto của chủ đề Palo Alto
Palo Alto 180,00 $ USD

3 phong cách

Video và ảnh 3D cho sản phẩm

Chủ đề Pacific

Kiểu Bold của chủ đề Pacific
Pacific 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Colors

Kiểu Generic của chủ đề Colors
Colors 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Sunrise

Kiểu Spring của chủ đề Sunrise
Sunrise 160,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Editorial

Kiểu Agency của chủ đề Editorial
Editorial 160,00 $ USD

3 phong cách

Vui nhộn và sống động

Chủ đề Reach

Kiểu Natural của chủ đề Reach
Reach 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Blockshop

Kiểu Beauty của chủ đề Blockshop
Blockshop 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Envy

Kiểu Copenhagen của chủ đề Envy
Envy 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Masonry

Kiểu Chameleon của chủ đề Masonry
Masonry 180,00 $ USD

4 phong cách

Lựa chọn tuyệt vời cho những kho hàng lớn

Chủ đề Empire

Kiểu Supply của chủ đề Empire
Empire 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Fashionopolism

Kiểu Popup Shop của chủ đề Fashionopolism
Fashionopolism 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Expanse

Kiểu Classic của chủ đề Expanse
Expanse 180,00 $ USD

2 phong cách

Chủ đề Avenue

Kiểu Casual của chủ đề Avenue
Avenue 180,00 $ USD

3 phong cách

Bạn thích xây dựng chủ đề? Hãy tham gia cộng đồng Cửa hàng chủ đề

Bạn có đam mê thiết kế không? Bạn có thể nói chuyện hàng giờ liền về lợi ích của UX hiệu quả? Bạn có mơ ước về việc viết mã không? Bạn có dễ dàng giải quyết rắc rối của khách hàng không? Nếu bạn trả lời có với tất cả các câu hỏi trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Sell your theme on the Theme Store