Bán hàng trực tiếp

Tìm những chủ đề giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy các địa điểm bán lẻ của bạn và cho phép họ tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng mà họ ghé thăm. Những tính năng có được: trình định vị cửa hàng, trạng thái sẵn sàng nhận hàng tại cửa hàng, lịch sự kiện

Chủ đề trong bộ sưu tập "Bán hàng trực tiếp"