Các danh mục nhỏ

Khám phá những chủ đề cho phép bạn giới thiệu sản phẩm mà không phải xử lý nhiều tính năng không cần thiết.

Chủ đề trong bộ sưu tập "Các danh mục nhỏ"

Chủ đề Editions

Chủ đề Masonry

Tạo cho nhà bán hàng trung gian, kể chuyện bằng hình ảnh, thiết lập nhanh

Chủ đề Expression

Chủ đề Flow

Tạo cho cửa hàng quy mô lớn, ưu đãi chớp nhoáng, bán hàng quốc tế

Chủ đề Highlight

Chủ đề Shapes

Tạo cho sản phẩm giới hạn độ tuổi, kể chuyện bằng hình ảnh

Chủ đề Foodie

Tạo cho sản phẩm giới hạn độ tuổi, cửa hàng thực tế, kể chuyện bằng hình ảnh

Chủ đề Spark

Tạo cho thiết lập nhanh, cửa hàng quy mô lớn, kể chuyện bằng hình ảnh