Chủ đề này được Shopify hỗ trợ chính thức

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng Boundless

28 đánh giá

46% tích cực

 • 13 đánh giá tích cực
 • 4 đánh giá trung lập
 • 11 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
PorfirioShop Mar 01, 2021

Why can't I add reviews to product pages?

SOUL Co. Jewelry Feb 18, 2021

The worst theme to choose from. Impossible to insert Add To Cart button. Had to spend hours and hours looking up on YouTube just to insert Add To Cart button. Not user-friendly at all wasted 500 hours building on this theme and ended up choosing another theme. Please do not choose this theme if you're planning on using this theme for businesses.

Gloveleya Mall Dec 08, 2020

so people has been complain about the product page literally year ago, but still no change apply.

Brasto Importados Jun 11, 2020

O tema em si é bom, agora a parte da pagina de produtos aonde mostra as fotos dos produtos é péssimo!, se alterasse essa pagina de produtos poderia ser o melhor tema gratuito

Bắt đầu 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify ngay hôm nay

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề California

Kiểu California của chủ đề California
California 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Classic của chủ đề Brooklyn
Brooklyn Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Label

Kiểu Record của chủ đề Label
Label 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Narrative

Kiểu Earthy của chủ đề Narrative
Narrative Miễn phí

4 phong cách

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Minimal Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Supply Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Classic của chủ đề Brooklyn
Brooklyn Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Responsive

Kiểu London của chủ đề Responsive
Responsive 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Vogue

Kiểu Elegant của chủ đề Vogue
Vogue 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Baseline

Kiểu Modern của chủ đề Baseline
Baseline 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Avenue

Kiểu Casual của chủ đề Avenue
Avenue 180,00 $ USD

3 phong cách