Boundless

A minimalist theme that puts your photography front and center

Miễn phí

30 đánh giá

43% tích cực

  • 13 đánh giá tích cực
  • 5 đánh giá trung lập
  • 12 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Just Art ! May 19, 2016

Love this theme! So simple and easy. And very modern. I would highly recommend it. I am not exactly a computer expert and I manage. You may need the help of a shopify expert to start with. Once the basics are mastered, it is just EASY!!! Shopify gurus are very helpful later on, when you have a specific problem. Call My shopify expert. He is just exceptional! His name is Thomas HOLMES :)

Taste Tea Naturals May 18, 2016

This theme is beautifully simple. We have gotten so many compliments on our site that currently only features one product and I am confident the site will continue to look great as we expand our offerings. Great support from Shopify gurus who helped with a few small tweaks. https://www.tasteteanaturals.com/

Tube Top Company Mar 04, 2016

As with one person said here, you will have to fix ALL of your photos in order for it to be all the same size without the pictures being in different sizes on the site. Your site won't look like the demo.

Dolly Dare Mar 01, 2016

Main navigation only allows one sub-level of navigation. Asked Shopify for help, their answer was to buy a menu app for $10 per month! What a joke!

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Cửa hàng sử dụng Boundless

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Quần áo và thời trang

Chủ đề District

Kiểu District của chủ đề District
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Boundless theo kiểu "District"
District 180 $ USD

của Style Hatch, Inc

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Boundless theo kiểu "Blue"
Supply Miễn phí

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Classic của chủ đề Brooklyn
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Boundless theo kiểu "Classic"
Brooklyn Miễn phí