Bullet

Minimal grid based theme for contemporary brands.

Phù hợp cho

 • Quần áo và phụ kiện, Sức khỏe và làm đẹp, Nghệ thuật và giải trí
 • Danh mục lớn
 • Kể chuyện bằng hình ảnh, Thiết lập nhanh, Cửa hàng thực tế

260 $ USD

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Phù hợp cho

 • Quần áo và phụ kiện, Sức khỏe và làm đẹp, Nghệ thuật và giải trí
 • Danh mục lớn
 • Kể chuyện bằng hình ảnh, Thiết lập nhanh, Cửa hàng thực tế

Điểm nổi bật của chủ đề

Gain superpowers

Bullet includes all essential tools and settings to create stunning online stores and give customers the ultimate shopping experience.

Get a better picture

People want to see the product they’re buying. Bullet helps you showcase every detail of your products with greater clarity.

Outrageously fast

Superfast loading times. When it comes to theme speed with Bullet it's always pedal to the metal.

Online Store 2.0

Tiêu chuẩn mới về khả năng tùy chỉnh và tốc độ

Sử dụng các mục và khối kéo và thả để tạo trang tùy chỉnh cho toàn bộ cửa hàng của bạn mà không cần viết mã lập trình đặc biệt. Bullet có các khối linh hoạt, được thiết kế phù hợp cho hình ảnh, sản phẩm, video, báo giá và các mục đích khác.

Tìm hiểu thêm về mục và khối 
Xem trước trình biên tập chủ đề tích hợp Online Store 2.0.

Chủ đề này phù hợp với

Kể chuyện bằng hình ảnh
Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh
Thiết lập nhanh
Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh
Cửa hàng thực tế
Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Blog
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Lịch sự kiện
 • Phạm vi đưa tin
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Đánh giá sản phẩm

Trưng bày

 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Tab sản phẩm
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Online Store 2.0

Tiêu chuẩn mới về khả năng tùy chỉnh và tốc độ

Sử dụng các mục và khối kéo và thả để tạo trang tùy chỉnh cho toàn bộ cửa hàng của bạn mà không cần viết mã lập trình đặc biệt. Bullet có các khối linh hoạt, được thiết kế phù hợp cho hình ảnh, sản phẩm, video, báo giá và các mục đích khác.

Tìm hiểu thêm về mục và khối 
Xem trước trình biên tập chủ đề tích hợp Online Store 2.0.

Chủ đề này phù hợp với

Kể chuyện bằng hình ảnh
Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh
Thiết lập nhanh
Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh
Cửa hàng thực tế
Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Blog
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Lịch sự kiện
 • Phạm vi đưa tin
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Đánh giá sản phẩm

Trưng bày

 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Tab sản phẩm
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

2 đánh giá

100% tích cực

 • 2 đánh giá tích cực
 • 0 đánh giá trung lập
 • 0 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
The Drum Broker Apr 08, 2022

The Bullet theme was perfect for The Drum Broker when we decided to upgrade to 2.0 and do a design revamp for more visual navigation.The setup was super easy and the support and communication OpenThinking was probably some of the best service/support I've experienced from any dev/company in recent memory. Highly recommend the theme and this dev. You won't be disappointed.

Cop-room Mar 25, 2022

The Bullet theme from OpenThinking was one of the most original, modern and creative theme we found regarding e-commerce shopify templates. Perfect for our business. The theme in itself has everything you need for an e-commerce website. As we wanted to customize it and add features regarding our business, we were in contact with the theme support who helped us resolve issues we encountered.

Chủ đề này do OpenThinking hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Ghi chú phát hành

Phiên bản 2.3.0 - June 24, 2022

We've been hard at work making Bullet better for you. We added new sections, enhanced performance, and fixed a series of bugs. Bullet is now available in Italian and Spanish.

Added

 • (Product list): A new section using the new product_list type. Now you can have a selection of products without having first to create a collection and populate it with the products. It can be used with metafields.
 • (Recommended products): You can now hand-pick your recommended products.
 • (Events): A new section and page template for your upcoming events.
 • A new single-column page layout.
 • Autoplay and loop videos on the product page.
 • Option to make the whole hero banner clickable.
 • Option to move the "Hero banner" and "Double banner" content around in different positions.
 • Option to switch between text and icons in the header menu.
 • Thumbnails to header cart.
 • Added option to enable "Vendor name" in "Header cart" and "Cart page".
 • Option to add "Suggested links" under the header's search bar.
 • Option to show only the current variant image, instead of all images on the product page.
 • Option to fix content section, while scrolling, on product pages.
 • Option to float "Product card" and "quick buy" buttons.

Translations

 • Bullet is now translated and available in Italian (IT).
 • Bullet is now translated and available in Spanish (ES).

Fixed

 • Minor bug fixes
 • The rounded corners on images disappeared if "Padding" was set to "Large" in Layout.
 • The top cart overflowed on large screens when the layout was set to box.
 • In some cases, the "Moving text" overlapped.
 • Collection filter alignment collapse
 • (Hero video): Fixed a bug where if more than one section was present on the page, the player wasn't loading properly.
 • Fixed a bug where custom properties weren't displayed properly in the cart.
 • Fixed product's media slider on mobile. It's now more intuitive and works smoothly.

Phiên bản 2.2.5 - May 5, 2022

Fix for the "Reset password" page bug.

Fixed

 • Important: Fixed a bug where the "Reset password" page is not letting users reset their passwords. It's recommended to update your theme. In case you've made changes to Bullet and cannot update the theme, visit the Bullet documentation for instructions.
 • Fixed "Featured collection title" top gap on mobile devices.

Phiên bản 2.2.0 - April 4, 2022

Minor bug fixes and improvements.

Added

 • (Product page): Added separator block to product section.
 • (Product card): Added option to enable/disable the subtitle.
 • (Typography): Added option to enable/disable custom fonts.

Changed

 • Moved the announcement bar, newsletter, and cookies into their own sections.

Fixed

 • Minor bug fixes
 • Minor improvements
 • (Featured collection): Fixed a bug where the title wasn't sticky to the top if the window was resized.
 • Code improvements for the Theme editor
 • (Marquee): Fixed a bug where the marquee made the Theme editor crash when more than 2 marquee sections are active.
 • Fixed grid borders misalignment in header, footer, and other sections.

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 260 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.