Debut

Designed to beautifully showcase your brand and products

Miễn phí

90 đánh giá

50% tích cực

  • 45 đánh giá tích cực
  • 17 đánh giá trung lập
  • 28 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
work-o Jul 31, 2017

Shopify does a lot of awesome stuff but fixing their own themes are clearly not one of their strengths. Not sure why Shopify can't fix bugs which have been known for months! Disappointing.

aBeauty Clinique ® Jul 01, 2017

I use it on https://www.abeauty.ro and I`m loving it! It is a responsive theme and you can do many customisations on the front page. I hope that Shopify will support this theme many years from now!

Print House Boutique Jun 05, 2017

This theme is great all around aside from the header. I am able to work around the mobile header size issue because I am proficient in photoshop. That said, it would be so much more effective we were able to use alternate headers for desktop and mobile.

AcuOutlet May 26, 2017

I have been using the theme and it is good for a basic shop with a nice design. www.AcuOutlet.com

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Trang sức và phụ kiện

Chủ đề Handy

Kiểu Fresh của chủ đề Handy
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Fresh"
Handy 180 $ USD

của Pixel Union

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Blue"
Supply Miễn phí

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Debut theo kiểu "Light"
Simple Miễn phí