Expanse

của Archetype Themes

Ghi chú phát hành

Phiên bản 5.1.0 2 Thg 4, 2024

360 $ USD

Một chủ đề gọn gàng, linh hoạt cho kho hàng lớn

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Mọi thứ bạn cần để thành công

Hơn 20 phần hiện có sẵn ở khắp mọi nơi, các điểm bán sản phẩm & siêu trường dữ liệu, nhiều mẫu đích, sản phẩm và bộ sưu tập, v.v.

Bán chéo như những người chuyên nghiệp

Giữ chân khách hàng mua sắm bằng các hàng sản phẩm được đề xuất, nhiều sản phẩm hơn từ thương hiệu hiện tại, nhiều sản phẩm hơn từ bộ sưu tập hiện tại và các sản phẩm bán thêm trong giỏ hàng.

Khuyến mãi mạnh mẽ

Giúp khách hàng của bạn tiếp tục mua sắm và tối đa hóa mức độ nhận biết về sản phẩm với công cụ thiết kế khuyến mãi tùy chỉnh linh hoạt của chúng tôi — hiện có sẵn trên tất cả các mẫu.

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Phạm vi đưa tin
 • Phải-sang-trái
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Phạm vi đưa tin
 • Phải-sang-trái
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

223 đánh giá

93% tích cực

 • 208 đánh giá tích cực
 • 6 đánh giá trung lập
 • 9 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
DOGGY-UNIVERSE.de 8 ngày trước

thank you very much. Good support.Perfect.

Lavensi 9 ngày trước

Absolutely Great support. Always there to do whatever you ask them too, with success!

We love dogs CZ 11 ngày trước

Love the theme and love their support. I have had a several questions about possible changes and the settings - all answered in a short time and all positively resolved. 5 stars and recommended. Thank you guys! Nina

Grape & Bean 28 Thg 3, 2024

I'm don't have a lot of experience comparing themes but Expanse does what I need it to. More importantly, when I run into an issue or have a question, the support team (thank you Phoebe) always gets back to me and helps.

Chủ đề này do Archetype Themes hỗ trợ

Giới thiệu
 • 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BC, V6C 0A3, CA

Ghi chú phát hành

Phiên bản 5.1.0 April 2, 2024

Added

 • Adds Advanced Accordion section

Removed

 • Removed references to Shopify Product Reviews app settings

Fixes and other improvements

 • Fixes issue where hamburger menu isn't clickable when Menu layout is set to 'Logo center, menu below'
 • Fixes issue with mobile checkout buttons not working due to an overlay
 • Improves cropping of product gallery images
 • Predictive search and cart item now correctly hide elements meant to be visually hidden
 • Fixes issue where size chart icon did not appear next to variant option name
 • Fixes various missing translations
 • Improves sizing of logo list images
 • Improves sizing of quick shop modal
 • Fixes opacity issues with color scheme patterns
 • Fixes issue with rich text editor formatting not being applied to announcement bar content
 • Fixes issue where thick and thin product tile style were not showing on product grids
 • Fixes issue with text and button alignment in Text Columns with Images section
 • Fixes issue with heading style not applying to navigation links
 • Fixes issue with variant labels not updating when clicking through variant options
 • Fixes issue with collection filter for availability not showing correctly

Phiên bản 5.0.1 February 21, 2024

Added

 • Adds support for send on field on gift card recipient form

Changed

Removed

Fixes and other improvements

 • Letter spacing typo in typography settings
 • Fixed padding issue in predictive search results
 • Fixed duplicate buttons on product page
 • Cart recommendations products within cart drawer are now showing quick add and quick view buttons
 • Fixed some shopify theme check linting warnings
 • Fixed issue where specific product tile styles were causing a horizontal scrollbar to appear. Uncovered a larger issue with our styles and variables.
 • Fixed issue with price range filter initializing too many times on collection page
 • Fixed issue for CSS variables and negative margins on product grid item
 • Fixed issue for image variant bug
 • Fixed issue for Testimonials section where images would sometimes not show and their alignment was incorrect when text was set to right aligned
 • Fixed issue for excess quantity when set to cart page type
 • Fixed issue with promo grid images not showing
 • Fixed issue with default state of countdown timer
 • Fixed issue with predictive search pricing and vendor
 • Fixed how triggers for size chart and quick shop are initialized
 • Sets min-width for variant dropdowns

Phiên bản 5.0.0 December 11, 2023

Expanse v5 comes with big performance wins, bug fixes, and a lot of other goodies under the hood! We’ve prioritized performance in this update and have made significant progress in reducing page load time. For instance, we’ve improved our Largest Contentful Paint (LCP) score by 1.63 seconds in the Expanse demo store. Behind the scenes, we’ve restructured the underlying architecture with Liquid Theme Components, bringing a number of developer experience improvements, better conventions and more modular code, as well as easier theme updates going forward.

Added

 • New theme architecture built on Liquid Theme Components
 • Fine-grained control over how JS loads for the interactive components via Islands architecture. Load JS as it’s needed, load the rest when the page becomes idle.
 • Support for JavaScript Import Maps

Changed

 • Refactored code into Theme Components found inside the snippets folder
 • Refactored JS from single bundles like theme.js and vendor.js into individual ES Modules
 • Refactored to use Custom Elements better JS structure, section lifecycle handling, and JS event management
 • Refactored Quick Shop and Quick Add components for better loading and functionality

Removed

 • Global theme setting for animating page transitions have been removed
 • Lazyload images section setting removed from slideshow sections
 • Removed a combined 100 lines of repeated swatch logic from recommended products and hotspots sections

Fixes and other improvements

 • Various improvements made to improve page load time
 • Improved our LCP score by 1.63s
 • Image zoom works for right aligned product galleries
 • Escape key closes Search when Predictive search is disabled
 • Centered logo is correctly positioned on mobile header
 • Color scheme textures are working correctly
 • Fixed missing translation error for recipient form
 • Product thumbnails are visible when set to ‘Below media’
 • Fixed issue with opacity for theme modals’ background-colour
 • Heading shows correctly for Text columns with icons section
 • Fixed issues with inventory status not showing correctly for variants and incorporated merchant feedback to improve the overall logic

Cửa hàng sử dụng Expanse

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 360 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.