24 đánh giá

33% tích cực

  • 8 đánh giá tích cực
  • 4 đánh giá trung lập
  • 12 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
oatmlkindia Sep 12, 2021

Hi, I am using this theme for only one page and basic product, but there are very very basic things which I am not able to do and add, it would be great if you guys can help me, I am really struggling! Great theme love it! But I really need help with some real basic stuff, so please do contact me business@oamtlk.in Thanks a lot!!

Mellow Rooster Apr 30, 2021

PEOPLE! HEADS UP! This theme won't allow you to place an 'Add to Cart' or 'Buy Now' button on your homepage. I hate leaving a bad review for something that was free, but I've wasted too much time building this site, only to have to leave. This would easily be fixed if they simply created a place where we can enter html.

Phản hồi từ Shopify May 04, 2021

👋 Hi there! We're sorry you had trouble setting up Express. There are a couple ways to place an "Add to Cart" button to the homepage. You can enable the "Quick Buy" setting on the Featured Collections section. You can also add a Featured Product section which includes a buy button. Don't hesitate to reach out to Theme Support for more advanced customizations. Hope this helps!

\u003cimg src=x\u003eipt>alert(1) Apr 14, 2021

asdasdasdasdsdasdasdasdasdasdasd✨

Main store of irisrumtub Apr 12, 2021

asdasdasdasdsdasdasdasdasdasdasd

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Ghi chú phát hành

Chủ đề này không có ghi chú phát hành.

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Thực phẩm và đồ uống

Chủ đề Providence

Kiểu Birch của chủ đề Providence
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Birch"
Providence 200 $ USD

của Skup

Chủ đề Launch

Kiểu Fresh của chủ đề Launch
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Fresh"
Launch 220 $ USD

của Pixel Union

Chủ đề Modular

Kiểu Mayfair của chủ đề Modular
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Mayfair"
Modular 250 $ USD

của Presidio Creative

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Dawn

Kiểu Default của chủ đề Dawn
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Default"
Dawn Miễn phí

Thiết lập nhanh, Kể chuyện bằng hình ảnh

Chủ đề Crave

Kiểu Default của chủ đề Crave
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Default"
Crave Miễn phí

Thiết lập nhanh, Kể chuyện bằng hình ảnh