Express

Designed to get you online, fast.

Miễn phí

24 đánh giá

33% tích cực

  • 8 đánh giá tích cực
  • 4 đánh giá trung lập
  • 12 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Rowby's Toys! May 29, 2020

The theme is great. Almost like an app. Easy for Restaurants, Bakeries, Florists, etc to set up. What most merchants will want is for multiple images of the product & variants with images that will show -- instead of just the name of the variant. Looking forward to a second draft of this hot new theme with displayable variant images added. ...Rowby

Easy Eyebrow May 25, 2020

Everything is fine, but when a customer needs other Variants like Color odr Form it won't show any Changes. There is no change of the Picture or Color of the other Product Variants. Can Someone Help me?

Phản hồi từ Shopify Apr 13, 2021

Hi! Just letting your know we've since then release support for multiple images per product and variants - so this will work now. ✨ Hope this helps!

redstockandbuy May 21, 2020

Beautiful and could be so good, but alas it's a fail. Only displays the first product image, there's no top menu nor is there a search function. Come on Shopify, please fix these basics.

Phản hồi từ Shopify Apr 13, 2021

Thanks for the note! We have since enhanced Express with support for multiple product images, menus and search bar in header.

Silvia La May 21, 2020

I was very happy about how it designed to be clear navigated in a very concise way at first, but I have to give it a very negative feedback for its poor adaptability. It fails to display the content nice and neat on different devices. Don't fall for its performance on desktop only!

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Thực phẩm và đồ uống

Chủ đề Launch

Kiểu Fresh của chủ đề Launch
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Fresh"
Launch 180 $ USD

của Pixel Union

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Light"
Simple Miễn phí

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Vintage"
Minimal Miễn phí

Thiết lập nhanh