Chủ đề này do Clean Canvas thiết kế và hỗ trợ

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng Masonry

50 đánh giá

92% tích cực

 • 46 đánh giá tích cực
 • 2 đánh giá trung lập
 • 2 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Rachel Ackley Feb 16, 2021

We have a great time using this theme, it is everything we want for our fashion brand. The support we receive along the way from the customer service team is incredible. We are so grateful to work with them.

Fly Away Lemon Nov 11, 2020

Fantastic! Great support and great theme. I love it!

somi-shop.ch Oct 07, 2020

Beautiful theme with many design possibilities. The support is extremely fast, competent and helpful. No reason not to use this theme for your store. If it helps, have a look at our store. somi-shop.ch

Bumpity Bump Oct 02, 2020

The theme is lovely, elegant, and very friendly to use. Support team at Clean Canvas are extremely helpful and reply instantly!

Bắt đầu 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify ngay hôm nay

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề Editions

Kiểu Light của chủ đề Editions
Editions 100 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Symmetry

Kiểu Chantilly của chủ đề Symmetry
Symmetry 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Showcase

Kiểu Betty của chủ đề Showcase
Showcase 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Kingdom

Kiểu King của chủ đề Kingdom
Kingdom 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề khác của Clean Canvas

Chủ đề Expression

Kiểu Naturale của chủ đề Expression
Expression 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Symmetry

Kiểu Chantilly của chủ đề Symmetry
Symmetry 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Alchemy

Kiểu SwimClub của chủ đề Alchemy
Alchemy 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Showcase

Kiểu Betty của chủ đề Showcase
Showcase 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Prestige

Kiểu Couture của chủ đề Prestige
Prestige 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Avenue

Kiểu Casual của chủ đề Avenue
Avenue 180 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Mr Parker

Kiểu Wardrobe của chủ đề Mr Parker
Mr Parker 180 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Highlight

Kiểu Modern của chủ đề Highlight
Highlight 180 $ USD

3 phong cách