53 đánh giá

55% tích cực

  • 29 đánh giá tích cực
  • 6 đánh giá trung lập
  • 18 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Yinzz Apr 15, 2022

Great theme but missing features to edit other pages! PLEASE ADD SECTIONS TO OTHER PAGES ASAP!

iCafilas Capsules Sep 29, 2021

Just set up our store with this theme, so far so good, www.icafilascafe.com

EverythingEssential23 Aug 17, 2021

This them is fantastic. It's easy to use and I love it! Well done team!

Roasted On May 08, 2021

I like the theme but as of this review it is not compatible with Recharge customer portal on mobile.

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Ghi chú phát hành

Chủ đề này không có ghi chú phát hành.

Cửa hàng sử dụng Narrative

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Nhà cửa và sân vườn

Chủ đề Cascade

Kiểu Classic của chủ đề Cascade
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Narrative theo kiểu "Classic"
Cascade 240 $ USD

của Switch

Chủ đề Story

Kiểu Chronicle của chủ đề Story
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Narrative theo kiểu "Chronicle"
Story 280 $ USD

của Groupthought

Chủ đề Retina

Kiểu Montreal của chủ đề Retina
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Narrative theo kiểu "Montreal"
Retina 210 $ USD

của Out of the Sandbox

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Sense

Kiểu Default của chủ đề Sense
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Narrative theo kiểu "Default"
Sense Miễn phí

Thiết lập nhanh, Kể chuyện bằng hình ảnh

Chủ đề Crave

Kiểu Default của chủ đề Crave
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Narrative theo kiểu "Default"
Crave Miễn phí

Thiết lập nhanh, Kể chuyện bằng hình ảnh