Chủ đề này do Clean Canvas thiết kế và hỗ trợ

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng Showcase

82 đánh giá

96% tích cực

 • 79 đánh giá tích cực
 • 0 đánh giá trung lập
 • 3 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Wanderland Central 4 ngày trước

I really like this theme. It's eye catching, Though, a lot of apps don't really work on it or at least don't appear (ex: honeycomb or gallery slide), but that's just because of code. Support has really helped when it comes to issues like that!

J6R6 9 ngày trước

The staff at Shopify are always very helpful answering questions and trouble shooting.

savemybagecuador 12 ngày trước

I know you guys do not accept refund, but at the same time I feel its your job to make your costumers happy. I purchase this theme by mistake and it was a terrible mistake. The product page product views are 0 friendly, they are huge and if you have a lot of images you can inly scroll down. Now I am obligated to use a theme I dont want to use.

Candy Hackers May 25, 2021

I'm absolutely loving this theme. Support is super-responsive, very friendly, helpful and fast. They also have a thorough help section on their site if you need answers in a pinch. Thank you guys, I'm so glad I found you! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Phản hồi từ Clean Canvas 4 ngày trước

Thank you so much! Our help site has just had a make-over as well so it should be even easier to find what you need (hopefully!) - https://support.cleancanvas.co.uk/

Bắt đầu 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify ngay hôm nay

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề Masonry

Kiểu Dragonfly của chủ đề Masonry
Masonry 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Symmetry

Kiểu Chantilly của chủ đề Symmetry
Symmetry 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề California

Kiểu California của chủ đề California
California 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Boundless

Kiểu Black & white của chủ đề Boundless
Boundless Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề khác của Clean Canvas

Chủ đề Expression

Kiểu Naturale của chủ đề Expression
Expression 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Masonry

Kiểu Dragonfly của chủ đề Masonry
Masonry 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Symmetry

Kiểu Chantilly của chủ đề Symmetry
Symmetry 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Alchemy

Kiểu SwimClub của chủ đề Alchemy
Alchemy 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Cascade

Kiểu Modern của chủ đề Cascade
Cascade 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Context

Kiểu Chic của chủ đề Context
Context 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Highlight

Kiểu Single của chủ đề Highlight
Highlight 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Startup

Kiểu Travel của chủ đề Startup
Startup 180,00 $ USD

4 phong cách