Split

Great for visual brands with a story to tell

180 $ USD

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

184 đánh giá

99% tích cực

  • 182 đánh giá tích cực
  • 0 đánh giá trung lập
  • 2 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
u|DECOR 3 ngày trước

After few months of adding products to my shop, I have started to customise the Split theme; and it makes me surprising every day. I discovered many more functionalities that I didn't know when I decided for choosing it. I will put my store on the next level. Also, the customer support is fast, accurate. I'm happy about choosing it.

EventBoxx 4 ngày trước

The support is basically inexistent. There are heaps of problems with google and we need to change the theme now. At the end it's dumped money.

Phản hồi từ Krown Themes 4 ngày trước

We've replied to all of your tickets from the last 12 months, assisted in your questions, but since a lot of your queries were about things not related to the theme, we directed you to third party support. The last one about the speed of the checkout page is, as we wrote, part of Shopify. Not sure what "problems with google" means, but would be happy to chat with you about any issues, if you wish.

Coastal Gifts Inc 13 ngày trước

I am very disappointed in the customer support. I am having issues with the product page reviews section is not showing my reviews but showing the Write A Review form which should only show if there are no reviews or if you click the Write A Review button in the left block. I have not found any example sites or live sites using this block as you have to use Shopify Reviews for it to work.

Phản hồi từ Krown Themes 11 ngày trước

Hello. Your issue was caused by the fact that you've misconfigured the reviews app from start, as we wrote to you in a few emails. The integration with Shopify Reviews is working flawlessly, as you can see in our online demo and countless merchant stores. If you follow our guidance that we've already sent and don't mess with the app's settings , you will surely have the reviews working.

Birling Jul 07, 2021

We absolutely love the Split theme and the team over at Krown! The theme is beautiful and extremely fast. Their support team could not be better! We are extremely happy and highly recommend!

Chủ đề này do Krown Themes hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Cửa hàng sử dụng Split

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 180 $ chỉ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.

Chủ đề khác cho Quần áo và thời trang

Chủ đề Warehouse

Kiểu Fabric của chủ đề Warehouse
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Split theo kiểu "Fabric"
Warehouse 180 $ USD

của Maestrooo

Chủ đề Flow

Kiểu Byron của chủ đề Flow
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Split theo kiểu "Byron"
Flow 180 $ USD

của Eight

Chủ đề Capital

Kiểu Prague của chủ đề Capital
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Split theo kiểu "Prague"
Capital 180 $ USD

của Eight

Chủ đề khác của Krown Themes

Chủ đề Kingdom

Kiểu King của chủ đề Kingdom
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Split theo kiểu "King"
Kingdom 180 $ USD

Chủ đề Highlight

Kiểu Modern của chủ đề Highlight
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Split theo kiểu "Modern"
Highlight 180 $ USD