Tokyo

của Truly Fine Pixels

Ghi chú phát hành

Phiên bản 1.3.0 26 Thg 6, 2024

300 $ USD

Thương mại điện tử liền mạch cho người tiêu dùng hiện đại

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Lịch sự kiện
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Lịch sự kiện
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Khám phá sản phẩm hiệu quả

Tính năng tìm kiếm, bộ lọc nâng cao và bố cục theo thẻ của Tokyo tăng tốc độ tìm kiếm sản phẩm, giúp khách hàng tìm thấy mặt hàng một cách nhanh chóng.

Tokyo nói ngôn ngữ của bạn

Có sẵn bằng 7 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Hà Lan và tiếng Bồ Đào Nha Brazil) và nhiều ngôn ngữ khác được bổ sung liên tục!

Cài đặt phần linh hoạt

Hợp lý hóa thiết kế trang web với 29 phần dễ sử dụng. Không cần cấu hình phức tạp, chỉ cần những điều cần thiết để tùy chỉnh nhanh chóng, hiệu quả.

Chủ đề này phù hợp với

 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp
 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Lịch sự kiện
 • Phạm vi đưa tin
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình định vị cửa hàng
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp
 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Lịch sự kiện
 • Phạm vi đưa tin
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình định vị cửa hàng
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

1 đánh giá

100% tích cực

 • 1 đánh giá tích cực
 • 0 đánh giá trung lập
 • 0 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Kong USA 4 ngày trước

The Tokyo Shopify theme is exceptional! Its sleek design, intuitive layout, and customizable features make it perfect for any modern store. The standout, however, is the customer service. Fotis is phenomenal, providing swift, knowledgeable support that ensures a seamless setup. Thanks to Fotis, my experience was flawless. Highly recommend for anyone looking to elevate their online shop!

Phản hồi từ Truly Fine Pixels 4 ngày trước

Thank you! As always, if you need help with anything, you know where to find us :)

Chủ đề này do Truly Fine Pixels hỗ trợ

Giới thiệu
 • 10 Stratigou Napoleontos Zerva str., Thessaloniki, 54640, GR

Ghi chú phát hành

Phiên bản 1.3.0 June 26, 2024

Lots of additions with this release. Among them, support for native color swatches, combined listings, new theme presets are waiting for you to try, as well as countless other settings and improvements.

Added

 • Add support for native Shopify color swatches.
 • Combined listings app support.
 • New Preset "Beads".
 • New Preset "Wool".
 • New Video background section.
 • Add spacing settings to the product section.
 • Add text size setting to top bar section.
 • Add spacing settings on all page templates.
 • Add card height setting on the Banner Grid section.
 • Add text size setting in Rotating text bar section.
 • Add text size setting in Annoucement bar section.
 • Add heading and text size settings in Multicolumn section.
 • Add border around active product thumbnail.
 • Add spacing setting on blog header.

Updated

 • New and improved starter templates.
 • Improve Scrolling elements section.
 • Update vendor collection image width in collection banner.
 • Update secondary button colors on accent 2 color scheme.
 • Handle featured collection sticky card when the header is always sticky.
 • Update padding on the Featured Banners section when it's empty of cards.
 • Adjust header shadow when it's always sticky.
 • Streamline heading sizes.
 • Product grid buttons are now all the same color.
 • Streamline slideshow arrow colors.
 • Improve font weights on facet and expandable titles.
 • Remove box shadow from alternative sticky header.

Fixed

 • Features autoplay when slider mode.
 • Fix matching collection link in main product template.
 • Fix image banner position in main product title.
 • Fix slideshow button positioning in mobile.
 • Remove white background from mega menu side items.

Removed

 • Remove arrow icon from featured collection card.

Phiên bản 1.2.0 May 28, 2024

All new Rotating text bar and Pop-up overlay sections, an alternative product template as well as a new header layout, plus expanded mega menus, always-on sticky header, and numerous styling and bug fixes for a seamless experience!

Added

 • Add new "Rotating text bar" section.
 • Add new "Pop-up overlay" section.
 • New main product template (Alternative).
 • Alternative header layout.
 • Add typography options for collection filters.
 • Setting to remove border from breadcrumbs.
 • Add support for more side items on mega menus.
 • Add "Learn more" button on all show rating setting infos.
 • Add "All products" template settings (hero visibility, description, description size).
 • Add "Sticky header always on" setting.
 • Add menu item badges.
 • Add policy page consent checkbox in mini cart and main cart.

Updated

 • Streamline font-weight in headings.
 • Update main product grid to support background color.
 • Update font size of header features section.
 • Adjust account/minicart border radius.

Fixed

 • Add to cart button should read "Select options" on product cards for pre-order and backorder products with multiple variants.
 • Wrong product recommendations translation in German.
 • Backorder-able products would not display correct backorder buttons/badges when stock fell below 0.
 • Some sections would sometimes not display the placeholder content properly.
 • Fix an issue where the Multicolumn card links would overlap on mobile.
 • Fix a z-index issue with the slideshow arrows.

Phiên bản 1.1.0 April 17, 2024

The first major update of Tokyo brings 4 new sections, support for visual filters, and many, many other additions and improvements.

Added

 • "Banner grid" section.
 • "Simple collection list" section.
 • "Scrolling elements" section.
 • "Image hotspots" section.
 • Featured banners section: Added background overlay setting.
 • Featured banners section: Add card carousel when there are more than 4 cards.
 • Contact section: Added content card settings.
 • Events section: Added Content position setting.
 • Featured product section: Added heading and subheading settings.
 • Features sections: Add auto-rotate setting for mobile.
 • Testimonials section: Added citation image setting.
 • Expandable, Banners, Contact, and Featured collection sections: Add background opacity setting.
 • Main product and Featured product sections: Added option to turn of product except.
 • Add support for visual filters (images).
 • Added border around products in sections.
 • Backorder support on availability badges and Add to cart button. Refer to the documentation to set it up.

Updated

 • Show number of items in stock, even if "continue selling" is enabled.
 • Optimize font size of section titles and subtitles.
 • Remove redundant texts.
 • Update Featured product layout to classic.
 • Improve image lazy loading.
 • Update headings' color in slideshow section.
 • Remove visually hidden collection title text.
 • Prevent outlined badges from wrapping their text.
 • Add white background in the product's gallery.
 • Reduce card padding in the Brands section when 5+ columns.
 • Streamline heading weights in the Features section.
 • Make the text smaller in the "Small" layout setting on the Features section.
 • Center align the text in buttons.

Fixed

 • Swatches options should not get affected by presets.
 • Fixed Featured collection section's card override image.
 • Fixed the "Entire card is clickable" setting of banner cards.
 • Fixed z-index of zoom thumbnail.

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 300 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.