Venture

Ideal for stores with a large number of products

Miễn phí

68 đánh giá

47% tích cực

  • 32 đánh giá tích cực
  • 19 đánh giá trung lập
  • 17 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Vape360 May 12, 2017

This theme did what we needed a free theme to do! It's not perfect by any means, I'm looking at you slideshows, but for a free theme it's great. We paid for a new theme and it can't do a basic built-in feature that this one does, even after contacting the support team.

amor es salud Apr 05, 2017

Me gusta el estilo es algo muy usual y

Crest Kingz Mar 27, 2017

I can honestly say this theme is awful. Your images are blurry and the slideshow is blurry. On an ipad and iphone it looks horrendous. Unless you want to look like an unprofessional company I wouldn't touch it. On top of this Shopify tried saying it's my images when I put them on a paid theme they are perfect. STAY AWAY!

passionbargains Mar 18, 2017

Looks nice, but there's no instructions on how to create drop down menu's like the one in the demo... how is this done? thx

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Ghi chú phát hành

Chủ đề này không có ghi chú phát hành.

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Venture theo kiểu "Blue"
Supply Miễn phí

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Venture theo kiểu "Vintage"
Minimal Miễn phí

Thiết lập nhanh