Chủ đề này do Style Hatch, Inc thiết kế và hỗ trợ

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng District

645 đánh giá

100% tích cực

 • 644 đánh giá tích cực
 • 0 đánh giá trung lập
 • 1 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
stromverkehr GmbH Feb 06, 2021

It is amazing! Perfect. The only thing that I'd add is the use of videos already uploaded in shopify. Thanks

Rainbow Kids Boutique Jan 25, 2021

I'm really happy with the theme, I've had it since I started my store a few years ago and love the most recent updates. Any time I've had an issue, I've found the team very responsive and helpful.

Final Rest Shooting Systems Jan 22, 2021

Fantastic Theme. The support is great as well. Had a question about a theme tweak and I had an answer within 15 minutes.

Capsule Goods Jan 17, 2021

Love the theme and love the support from Style Hatch even more. This is my first store and I was hesitant to use a theme that wasn't native to Shopify, but Style Hatch's customer service is amazing. Super responsive and helpful.

Bạn đã sẵn sàng thử District chưa?

Bắt đầu dùng thử miễn phí trong 14 ngày ngay hôm nay!

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề Expression

Kiểu Naturale của chủ đề Expression
Expression 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Envy

Kiểu Oslo của chủ đề Envy
Envy 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Supply Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề ShowTime

Kiểu CookTime của chủ đề ShowTime
ShowTime 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Warehouse

Kiểu Fabric của chủ đề Warehouse
Warehouse 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Sunrise

Kiểu Beach Hut của chủ đề Sunrise
Sunrise 160,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Broadcast

Kiểu Modern của chủ đề Broadcast
Broadcast 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Cascade

Kiểu Bright của chủ đề Cascade
Cascade 180,00 $ USD

3 phong cách