Chủ đề này do Groupthought thiết kế và hỗ trợ

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng Story

14 đánh giá

100% tích cực

 • 14 đánh giá tích cực
 • 0 đánh giá trung lập
 • 0 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Menteath Dec 15, 2020

Lovely theme and really excellent support.

Vindmijndeco Dec 09, 2020

Beautiful theme and 10/10 customer service! Had (quite) some questions but always received replies fast with helpful tips. I definitely recommend Groupthought!

Domaine du Poujol Jan 29, 2021

Incredible theme, thanks a lot !

Fauna & Flora Reiki Sep 17, 2020

LOVE THIS THEME! Awesome customer support team as well.

Bắt đầu 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify ngay hôm nay

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề Galleria

Kiểu Empire của chủ đề Galleria
Galleria 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Prestige

Kiểu Allure của chủ đề Prestige
Prestige 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Boost

Kiểu Spark của chủ đề Boost
Boost 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Broadcast

Kiểu Clean của chủ đề Broadcast
Broadcast 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề khác của Groupthought

Chủ đề Pipeline

Kiểu Light của chủ đề Pipeline
Pipeline 140,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Canopy

Kiểu Light của chủ đề Canopy
Canopy 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Mr Parker

Kiểu Desk của chủ đề Mr Parker
Mr Parker 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Responsive

Kiểu Paris của chủ đề Responsive
Responsive 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Expression

Kiểu Innovate của chủ đề Expression
Expression 180,00 $ USD

4 phong cách