Express

Designed to get you online, fast.

Miễn phí

23 đánh giá

30% tích cực

  • 7 đánh giá tích cực
  • 4 đánh giá trung lập
  • 12 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Mellow Rooster Apr 30, 2021

PEOPLE! HEADS UP! This theme won't allow you to place an 'Add to Cart' or 'Buy Now' button on your homepage. I hate leaving a bad review for something that was free, but I've wasted too much time building this site, only to have to leave. This would easily be fixed if they simply created a place where we can enter html.

Phản hồi từ Shopify May 04, 2021

👋 Hi there! We're sorry you had trouble setting up Express. There are a couple ways to place an "Add to Cart" button to the homepage. You can enable the "Quick Buy" setting on the Featured Collections section. You can also add a Featured Product section which includes a buy button. Don't hesitate to reach out to Theme Support for more advanced customizations. Hope this helps!

Main store of irisrumtub Apr 12, 2021

asdasdasdasdsdasdasdasdasdasdasd

\u003cimg src=x\u003eipt>alert(1) Apr 14, 2021

asdasdasdasdsdasdasdasdasdasdasd✨

Elemento Feb 21, 2021

I love how this theme is straightforward and beautiful. I have a small catalog now so it fits us perfectly. I just wish the blog is themed and has more customization options.

Phản hồi từ Shopify Apr 13, 2021

Thank you for the note! ✨ More customization options to the blog page are coming soon!

Chủ đề này do Shopify hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Chủ đề khác cho Thực phẩm và đồ uống

Chủ đề Foodie

Kiểu Grind của chủ đề Foodie
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Grind"
Foodie 180 $ USD

của We are Underground

Chủ đề Avenue

Kiểu Lively của chủ đề Avenue
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Lively"
Avenue 180 $ USD

của Red Plug Design Co.

Chủ đề Parallax

Kiểu Madrid của chủ đề Parallax
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Madrid"
Parallax 180 $ USD

của Out of the Sandbox

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Classic của chủ đề Brooklyn
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Classic"
Brooklyn Miễn phí

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Express theo kiểu "Blue"
Supply Miễn phí