Chủ đề này được Shopify hỗ trợ chính thức

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng Supply

57 đánh giá

60% tích cực

 • 34 đánh giá tích cực
 • 9 đánh giá trung lập
 • 14 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Lami Fragrance Apr 06, 2019

We have been using this theme for 2 years now and it has worked well for us. Our store lamifragrance.com won't be needing any other theme for now.

Icevape Jan 09, 2019

I am using supply right now and I am not happy! Sadly I had to stick around with it since most of the issues were only discovered few days before launch of the site so I could not spend time on editing a new theme but will do so in next few weeks. Theme is not fully responsive (only gets fully responsive at less then 480px width unlike most others at 740px and many more problems. do not install

The Character Toy Store Dec 27, 2018

Supply theme is a decent theme to say its free. I have tweaked it to look the way I want. There are acouple of things which would be nice as additional features but overall, we are pleased with the results. Steph M www.charactertoystore.com

Elevenshopfr Dec 25, 2018

Le thème a complètement changé et des fonctions ont été enlevés

Bắt đầu 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify ngay hôm nay

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Minimal Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề ShowTime

Kiểu CookTime của chủ đề ShowTime
ShowTime 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề District

Kiểu District của chủ đề District
District 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề khác của Shopify

Chủ đề Minimal

Kiểu Vintage của chủ đề Minimal
Minimal Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Simple

Kiểu Light của chủ đề Simple
Simple Miễn phí

3 phong cách

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Classic của chủ đề Brooklyn
Brooklyn Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Boundless

Kiểu Black & white của chủ đề Boundless
Boundless Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Startup

Kiểu Tech của chủ đề Startup
Startup 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Loft

Kiểu Kansas City của chủ đề Loft
Loft 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Focal

Kiểu Black Box của chủ đề Focal
Focal 170,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Providence

Kiểu Thunderbolt của chủ đề Providence
Providence 160,00 $ USD

3 phong cách