Bán trang thiết bị và vật tư doanh nghiệp với mẫu trang web ấn tượng

Mang tới cho khách hàng cách dễ dàng và nhanh chóng nhất để tìm trang thiết bị cũng như vật tư doanh nghiệp mà họ cần. Giới thiệu sản phẩm của bạn với menu điều hướng gọn gàng bằng các mẫu trang web thương mại điện tử của Shopify.

Chủ đề Spark

Kiểu Chic của chủ đề Spark
Spark 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Context

Kiểu Chic của chủ đề Context
Context 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Prestige

Kiểu Allure của chủ đề Prestige
Prestige 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Empire

Kiểu Supply của chủ đề Empire
Empire 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Kingdom

Kiểu King của chủ đề Kingdom
Kingdom 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề California

Kiểu Generic của chủ đề California
California 240 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Providence

Kiểu Thunderbolt của chủ đề Providence
Providence 200 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Atlantic

Kiểu Organic của chủ đề Atlantic
Atlantic 240 $ USD

4 kiểu

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm