Bán trang thiết bị và vật tư doanh nghiệp với mẫu trang web ấn tượng

Mang tới cho khách hàng cách dễ dàng và nhanh chóng nhất để tìm trang thiết bị cũng như vật tư doanh nghiệp mà họ cần. Giới thiệu sản phẩm của bạn với menu điều hướng gọn gàng bằng các mẫu trang web thương mại điện tử của Shopify.

Chủ đề Spark

Spark 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Context

Context 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Prestige

Prestige 300 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Empire

Empire 300 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Kingdom

Kingdom 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề California

California 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Alchemy

Alchemy 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Providence

Providence 200 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Atlantic

Atlantic 240 $ USD

4 phong cách

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm