Nhiều lựa chọn mẫu trang web thực phẩm và đồ uống

Shopify không có "hạn chế về lựa chọn". Chúng tôi sưu tầm một loạt chủ đề có thiết kế chuyên nghiệp dành riêng cho ngành thực phẩm và đồ uống. Dù bạn đang tìm kiếm mẫu trang web thực phẩm hay chủ đề phù hợp cho sản phẩm có giới hạn về độ tuổi, hãy duyệt qua những bộ sưu tập miễn phí và cao cấp của chúng tôi để tìm kiếm chủ đề khiến bạn hoàn toàn hài lòng!

Chủ đề Andaman

Kiểu Default của chủ đề Andaman
Andaman 290 $ USD

1 kiểu

Chủ đề Shapes

Kiểu Neon của chủ đề Shapes
Shapes 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Taste

Kiểu Default của chủ đề Taste
Taste Miễn phí

1 kiểu

Chủ đề Crave

Kiểu Default của chủ đề Crave
Crave Miễn phí

1 kiểu

Chủ đề Foodie

Kiểu Grind của chủ đề Foodie
Foodie 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Fresh

Kiểu Sharp của chủ đề Fresh
Fresh 350 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Expanse

Kiểu Contemporary của chủ đề Expanse
Expanse 320 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Express

Kiểu Bistro của chủ đề Express
Express Miễn phí

2 kiểu

Chủ đề Avenue

Kiểu Lively của chủ đề Avenue
Avenue 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Story

Kiểu Heritage của chủ đề Story
Story 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Cascade

Kiểu Classic của chủ đề Cascade
Cascade 240 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Modular

Kiểu Mayfair của chủ đề Modular
Modular 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Venue

Kiểu Evening của chủ đề Venue
Venue 280 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Emerge

Kiểu Bright của chủ đề Emerge
Emerge 250 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Flow

Kiểu Queenstown của chủ đề Flow
Flow 350 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Launch

Kiểu Fresh của chủ đề Launch
Launch 220 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Canopy

Kiểu Natural của chủ đề Canopy
Canopy 280 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Brooklyn

Kiểu Playful của chủ đề Brooklyn
Brooklyn Miễn phí

2 kiểu

Chủ đề Parallax

Kiểu Madrid của chủ đề Parallax
Parallax 220 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Blockshop

Kiểu Deli của chủ đề Blockshop
Blockshop 250 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Providence

Kiểu Birch của chủ đề Providence
Providence 200 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Vantage

Kiểu Black của chủ đề Vantage
Vantage 240 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Mobilia

Kiểu Tokyo của chủ đề Mobilia
Mobilia 180 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Editions

Kiểu Modern của chủ đề Editions
Editions 150 $ USD

3 kiểu

Đã đến lúc xây dựng thật mạnh mẽ, thật nhanh, thật đặc biệt

Hàng triệu thương nhân đang mong đợi phát triển việc kinh doanh của họ bằng những chủ đề do các nhà phát triển như bạn xây dựng nên. Với tiếp thị nhắm mục tiêu và mô hình chia sẻ 0 phần trăm doanh thu đối với 1 triệu USD đầu tiên thu về, Shopify là nền tảng bán và khuếch trương chủ đề đem lại lợi nhuận nhiều nhất.

Tìm hiểu thêm