Honey

của Archer Commerce

Ghi chú phát hành

Phiên bản 8.0.0 13 Thg 6, 2024

390 $ USD

Một chủ đề thiết lập nhanh chóng, linh hoạt cao dành cho các sản phẩm có giá trị.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Làm cho bất kỳ hình ảnh nào có thể mua được

Với phần 'Mua sắm theo kiểu dáng' của Honey và ba tùy chọn QuickShop, việc biến khách truy cập thành khách hàng của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bao gồm gói & bán thêm

Gói các sản phẩm bổ sung, bán thêm các sản phẩm liên quan và thậm chí thêm gói quà, tất cả đều không có ứng dụng!

Cung cấp các sản phẩm có thể tùy chỉnh

Không cần ứng dụng! Thêm chữ khắc hoặc chữ lồng, cho phép khách hàng của bạn tải lên các tệp tùy chỉnh, chọn màu tùy chỉnh hoặc thêm tin nhắn.

Chủ đề này phù hợp với

 • Nội dung biên tập: Được tối ưu hóa cho các phần văn bản dài hơn để hỗ trợ kể câu chuyện thương hiệu
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp
 • Thiết lập nhanh: Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Gói quà
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Phạm vi đưa tin
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Nội dung biên tập: Được tối ưu hóa cho các phần văn bản dài hơn để hỗ trợ kể câu chuyện thương hiệu
 • Cửa hàng thực tế: Được thiết kế cho các cửa hàng bán hàng trực tiếp
 • Thiết lập nhanh: Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Gói quà
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Phạm vi đưa tin
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

19 đánh giá

74% tích cực

 • 14 đánh giá tích cực
 • 1 đánh giá trung lập
 • 4 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
My Forever Tooth Fairy 3 ngày trước

I found this theme so easy to work with and I love the aesthetic. Support team have also been very responsive

WizzPaw 12 ngày trước

As a first-time Shopify user, I chose the "Honey" theme and I'm thrilled! The design is clean, modern, and highly customizable. Navigation is smooth, and it's fully responsive on all devices. The performance is top-notch, ensuring fast load times. Plus, the customer service is fantastic—responsive and helpful. Highly recommend!

Wuff's Best 4 Thg 7, 2024

I had some problems with configuring "Badgets and Pormo Tags" and Michael helped me very quickly and constructively. With his assistance, I was able to set up the badges and tags for our new theme without a developer. I'm looking forward to the migration to the new theme, which absolutely fulfils our requirements in terms of design and features. We are planning to go live in the next few days.

LOMAX AUTO 2 Thg 7, 2024

This theme is absolutely worth the $390. It's straightforward and makes your website look super luxe. There are also numerous tutorials that help you add features like customizable products and promo badges. The customer service team is incredibly responsive, typically replying within 12 hours and always within 24 hours in my experience.

Chủ đề này do Archer Commerce hỗ trợ

Giới thiệu
 • 90 State St, Suite 700, Box 10, Albany, NY, 12207, US

Ghi chú phát hành

Phiên bản 8.0.0 June 13, 2024

Honey 8.0.0 We added a new theme preset, swatches to product cards, and new settings to the header.

Added

 • We added a new theme preset: Maravella.
 • We added a setting to the Header to allow the same color scheme to be applied both before and after scroll.
 • We added a setting to the Header for Submenu column spacing.
 • We added a setting to show swatches on product cards.

Changed

 • We integrated Shopify’s new visual filters API.

Fixes and other improvements

 • We fixed an issue that rendered a duplicate text protection layer on the Hero video section.
 • We centered the alignment of Complementary products on the cart page.
 • We fixed an issue that caused the hover state to be disabled on desktop touch screens.
 • We updated the Header to apply the same font on desktop and mobile.
 • We fixed an issue that added a white line between the announcement bar and the Header when the transparent header was active.
 • We fixed an issue that rendered the Table section incorrectly when a row name was empty.
 • We fixed an issue that caused custom options to be hidden on the cart when the product had no variants.
 • We fixed an issue that prevented users from clicking the product checkbox on the Shop the look section.
 • We updated the Products per row setting to only display even numbers of products for visual consistency on desktop and mobile.
 • We fixed an issue that caused empty swatches to display on the cart when gift wrapping was added.
 • We updated the swatch variant images to display an empty swatch when no image is selected.
 • We updated the styling of the Pickup availability modal.
 • We updated the FAQ section to apply the selected color scheme to the question background and text.

Phiên bản 7.4.0 April 29, 2024

Honey 7.4.0 We added a setting to change the font style of certain sections, fixed a variant image bug, and some other minor fixes.

Added

 • We added a setting to change the font style of the Announcement bar, Checklist, Collection list, Featured shops, Media with text, Multicolor cards, Testimonials, and Rich text sections.

Fixes and other improvements

 • We fixed an issue that rendered the same variant image for every product swatch.
 • We fixed an issue that caused the color of the rating stars to be unresponsive to a change in the color scheme.
 • We fixed an issue that added unintentional space at the bottom of the product card.
 • We fixed an issue that prevented the LinkedIn and Vimeo icons from rendering.

Phiên bản 7.3.0 April 22, 2024

Honey 7.3.0 We added support for standard metafields for product reviews, added a setting to show empty stars on products with no reviews, and fixed some bugs.

Added

 • We added a setting to show empty stars on products with no reviews yet.

Fixes and other improvements

 • We updated the custom checkbox data sent to the checkout page; it now takes the value from the Customization options setting.
 • We fixed an issue that caused icons to render incorrectly when a social media icon was selected.
 • We fixed an issue that caused reviews to be hidden on products that didn’t have promo tags.

Cửa hàng sử dụng Honey

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 390 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.