Palo Alto

của Presidio Creative

Ghi chú phát hành

Phiên bản 5.7.0 9 Thg 5, 2024

360 $ USD

Thiết kế đặc biệt và các tính năng mạnh mẽ để nâng cao thương hiệu của bạn

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Quảng bá trong menu
 • Menu lớn
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Quảng bá trong menu
 • Menu lớn
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Cạnh tranh với người giỏi nhất

Dễ dàng thiết lập, bố trí linh hoạt và các tùy chọn chất lượng vô tận. Tất cả được thiết kế để đưa bạn từ lần bán hàng đầu tiên đến một triệu đầu tiên.

Chuyển đổi lượt xem thành doanh số

Phát triển thương hiệu của bạn, thu hút khách hàng và đảm bảo họ quay lại nhiều lần với các tính năng khuyến mại có tác động mạnh mẽ của Palo Alto.

Các tính năng gốc mạnh mẽ

Nâng cao thương hiệu của bạn bằng các tính năng tập trung vào chuyển đổi của Palo Alto như: giao diện mua sắm, bán thêm sản phẩm, mua nhanh, v.v.

Chủ đề này phù hợp với

 • Nội dung biên tập: Được tối ưu hóa cho các phần văn bản dài hơn để hỗ trợ kể câu chuyện thương hiệu
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Kể chuyện bằng hình ảnh: Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Phạm vi đưa tin
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Thông báo hàng về thêm
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Xem nhanh
 • Đánh giá sản phẩm

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Nội dung biên tập: Được tối ưu hóa cho các phần văn bản dài hơn để hỗ trợ kể câu chuyện thương hiệu
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Kể chuyện bằng hình ảnh: Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Phạm vi đưa tin
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Thông báo hàng về thêm
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Xem nhanh
 • Đánh giá sản phẩm

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

256 đánh giá

96% tích cực

 • 245 đánh giá tích cực
 • 4 đánh giá trung lập
 • 7 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Arctic Recovery DK 🇩🇰 khoảng 19 giờ trước

Don't but this shitty theme. Now theres a new bug regarding the overlay.

Refined Naturals 2 ngày trước

It is a really great theme, it gives you a lot of customization options , and the customer support team is really fast. Thank you Damian for helping out really fast :)

AllTrails Gear Shop 3 ngày trước

Quickly helped to update coding to a new social icon on our site. Great service!

Cecilia Holistic Beauty 11 ngày trước

Nice design, active and fast support, I'm really very happy I chose this theme.

Chủ đề này do Presidio Creative hỗ trợ

Giới thiệu
 • 9450 SW Gemini Dr, PMB 19919, Beaverton, OR, 97008, US

Ghi chú phát hành

Phiên bản 5.7.0 May 9, 2024

Version 5.7.0 includes key updates in text reveal animations in banner images sections, additional layout settings for mobile layouts, support for parallax scrolling effects in ticker and footer sections, as well as improved loading states for a much better user experience

Added

 • Updated "Slideshow", "Banner image" and "Split images" animations and order of appearance when text is being revealed
 • Optimized products and columns display on mobile devices with additional layout settings in most of the sections
 • Option for parallax scrolling effect in "Footer" for a more dynamic experience
 • Two new layout options in "Marquee" sections combining ticker animations with a parallax effect on scrolling
 • Updated zoom animation on hover and implemented it in more sections and blocks
 • Support for all HTML tags inserted from rich-text fields where text highlight decorations are used
 • Headings style and size settings for "Product recommendations", "Search pages" and size chart drawers
 • Updated loading state overlays, on opening product pages images gallery, and on changing collection filters
 • Improved default color settings in the "Buttons list" section
 • Improved upsell design for a more engaging user experience.
 • Loading animation for "Image accordions" sections for enhanced visual appeal

Changed

 • Updated body overlay animation on page load by merging "Loading icon" settings with improved "Loading overlay" settings

Fixes and other improvements

 • Added body overlay when megamenu is opened for better visibility
 • Increased readability in predictive search dialog with more proportional font sizes
 • Increased the spacing control between blocks in "Grid" sections on mobile
 • Fixed block height issue on mobile in "Promotion row" when only images are used
 • Fixed predictive search results animation issues when the page is resized
 • Improved headings spacing in "Video" sections depending on the presence of text decorations
 • Fixed collections sorting dropdown visibility when scrolling animations are disabled
 • Fixed missing slider arrows in "Product recommendations" section

Phiên bản 5.6.0 March 6, 2024

Version 5.6.0 enriches the theme with improvements in sections animations, with design enhancements of predictive search, rectangle swatches and footer, as well as with new sections for dynamic visual storytelling and effortless product showcasing, which not only bring value but are fun to interact with

Added

 • New "Sticky images and text" section that utilizes vertical and horizontal layouts for an engaging visual storytelling
 • New "Products with image" section to showcase both collections and products lists
 • New block in "Footer" section for customizable designs with full width logos
 • Parallax scrolling effect for the images in "Overlapping images" section which supports both multiple animation styles and adjusting of the animation intensity
 • Unified hover effect for all instances where links are over the entire images
 • Enhanced loading experience of "Banner image" contents with a variety of options for the animation style
 • Countdown timer block can now be included in "Banner image" sections
 • Refined styles of search bar and predictive search dialog box
 • Additional uppercase setting for all headings throughout the theme for easier control of their appearance
 • Improvements in rectangle swatches designs with a checkmark icon for better visibility of the active states with all colors

Changed

 • "Footer" and "Footer minimal" sections maximum number of blocks is increased

Fixes and other improvements

 • Navigation drawer is animated from the left to correspond to the menu button positioning in header on mobile
 • Adjusted spacing and balance of navigation icons in the header
 • Improved countdown timer sequential animations in both "Countdown" and "Banner image" sections
 • Updated "Size guide" button positioning by aligning it with the last variant in size options
 • "Accent" typography is now used for tab headings in all places which can accommodate tabs, such as "Tab collections", "Product recommendations", "Search pages" and size chart drawers
 • Shimmer effect in images loading animation now uses contrasting colors that correspond to the chosen body background color
 • Colors of price range slider and filter remove buttons in Collection and Search pages are optimized for better visibility regardless of section color
 • Height of Promo block is responding to Product grid image height settings whenever it is a single item in a row
 • Included alignment fixes for spacer lines below headings
 • Fixed search closing issues in latest Safari versions

Phiên bản 5.5.0 January 22, 2024

Version 5.5.0 adds enhancements to the theme including new sections, typography updates, optimizations for images loading, improved animations on page load and bug fixes

Added

 • New "Buttons list" section
 • New "Recently viewed products" section
 • Better optimization for images loading in sections with options for both mobile and desktop images for improved site speed
 • Option to include a secondary navigation menu in closer to header icons
 • Support for metaobject swatches in the Search and Discovery app

Changed

 • Added "Labels" typography settings which allow adjustments for tooltips, filter titles, product variants and form labels
 • Buttons "Add to cart" and dynamic checkout in Product pages have option to be displayed with either half or full width
 • "Product recommendations" section allows for setting up tabs with both dynamic product recommendations as well as recently viewed products
 • Header layout on mobile is improved by moving menu button on the left side and positioning the site logo in the center
 • "Announcement bar" and "Marquee" slider layouts now have arrows for navigation

Fixes and other improvements

 • Improved animations on page load for Product pages using exponential delays
 • Improved "Slideshow" animations execution and emphasized more the different animation styles
 • Updated localization form selectors styles in footer
 • Improved "Countdown" inline layout so that the main focus of section content remains in the center
 • Fixed tooltips display issues
 • Resolved display issues in product form selectors and size guide popups
 • Fixed issues with "Image with title" heights to handle collections with lots of description or without any
 • Improved "Featured collection" grid layouts for tablet devices

Cửa hàng sử dụng Palo Alto

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 360 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.