Starlite

của Shine Dezign Infonet

Ghi chú phát hành

Phiên bản 3.5.0 3 Thg 7, 2024

300 $ USD

Đa năng và phong cách, lý tưởng cho Chuyên gia Shopify.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Trình xác minh tuổi
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Được đóng gói với hơn 35 phần

Mọi thứ bạn cần – hơn 35 phần, chủ đề giàu tính năng, mẫu trang đích, sản phẩm và bộ sưu tập linh hoạt, v.v.

Trang chi tiết sản phẩm độc đáo

Trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất của cả hai thế giới với thiết kế trang sản phẩm kép và gói sản phẩm.

Thiết kế tùy biến cao

Mở khóa tính linh hoạt với hai cài đặt trước của chúng tôi, cung cấp các thiết kế phù hợp để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Kể chuyện bằng hình ảnh: Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh
 • Ưu đãi chớp nhoáng: Được thiết kế với các tính năng để chạy chương trình khuyến mãi theo thời gian

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Gói quà
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Mới xem gần đây
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Kể chuyện bằng hình ảnh: Được thiết kế để giới thiệu hình ảnh nhằm hỗ trợ việc kể câu chuyện thương hiệu bằng hình ảnh
 • Ưu đãi chớp nhoáng: Được thiết kế với các tính năng để chạy chương trình khuyến mãi theo thời gian

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Gói quà
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Mới xem gần đây
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình xác minh tuổi
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

8 đánh giá

88% tích cực

 • 7 đánh giá tích cực
 • 1 đánh giá trung lập
 • 0 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
MasterGrade Hobbies 13 ngày trước

Love our Starlite theme, and so do our customers! We even had a customer drive down to our store (over an hour away) because he liked the layout and appearance and had to see our store live!!! Customer support has been great. Very patient and very accommodating in helping in all aspects of our initial setup to get things working properly. I'm very happy so far all-around!

AV Australia 8 Thg 7, 2024

The theme itself is great but i am now feeling it's a little overpriced, i seem to have no access to edit dark mode and it looks horrible without being able to do anything about it, i emailed support and got nowhere, in fact i emailed support with major theme issues and never got a response, had to wait for an update for them to be fixed. I have had better support from developers of $3.00 apps.

SOLEISTA 29 Thg 6, 2024

Je suis ravi d'utiliser ce thème pour mon site web ! Il est magnifique, polyvalent et facile à utiliser. J'ai reçu de nombreux compliments sur l'apparence de mon site depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Je recommande vivement ce thème à tous ceux qui recherchent un thème magnifique, polyvalent et facile à utiliser pour leur site web.

UK Bargains Galore 26 Thg 4, 2024

Absolutely Fantastic theme, great looking with lots of functions and the support is amazing, I wasn't sure how to do something so contacted support and I had a reply and instructions within minutes, I will be trying some of the apps next. Thanks!

Chủ đề này do Shine Dezign Infonet hỗ trợ

Giới thiệu
 • f-353 phase 8b, mohali, PB, 160062, IN

Ghi chú phát hành

Phiên bản 3.5.0 July 3, 2024

We've added a new preset name 'Echo' and expanded the theme's functionality by introducing a new section and a few settings in existing sections.

Added

 • Added new section named categories.
 • Added a new style for pagination in the slideshow section.
 • Added a new option to highlight the heading marker style in all sections.
 • Added a new compact view in the footer and it's related color settings in the colors under theme settings.
 • Added a new style to show the categories mega menus.
 • Added a new style for carousel in featured blogs and collections list.
 • Added a new block to show inventory status in the featured product and featured products.
 • Added a new setting to manage the container width in media grid and multicolumns.
 • Added a new style in testimonials section.
 • Added a new setting to show search in side drawer.
 • Added a new setting to show arrow icon in the newsletter.
 • Added a new setting to show marquee text, content alignment in the product card under theme settings.
 • Added a new style for badges style in theme settings.
 • Added a new setting for the pills tab style and width changes in the collection tabs section.
 • Added a new setting to show the product option labels with the swatches.
 • Added a new setting to show the animated gradient heading text in multiple sections like before/after, featured blogs, collapsible content, collection carousel and collection list etc.

Fixes and other improvements

 • Made some changes to the UI for it's betterment.

Phiên bản 3.4.0 May 29, 2024

We've expanded the theme's functionality by introducing a few settings and made some fixes.

Added

 • Added a new setting to manage the Section visibility in Featured content section.
 • Added new settings to manage the image aspect ratio in the Featured product, Quick view and product page.
 • Added a new setting to add the Map ID in theme settings as per the new google map update.
 • Implemented the color swatches update as per the new product taxonomy.

Fixes and other improvements

 • Fixed the timeline section.
 • Fixed the color options label issue on the product page.
 • Fixed the product's default title issue on the cart page.

Phiên bản 3.3.0 May 10, 2024

We've expanded the theme's functionality by introducing new sections and enhancing the customization options within existing sections.

Added

 • Added new sections named numbers, featured content.
 • Added a new setting for the arrows visibility in the slideshow block of multiboxes.
 • Added a new setting to manage the columns gap in multiboxes.
 • Added a new setting to show social media icons in the announcement bar.
 • Added new settings to show search bar border and to manage it's size.
 • Added new settings to show store details and it's block named store details in the header.
 • Added a new block to add categories icons in the header.
 • Added a new setting to show border in collection carousel.
 • Added a new setting to show description in full width on the product page.
 • Added a new setting to show 'sale' badge with percentage off in product badges under theme settings.
 • Added button color settings for the login button in catalog drawer.
 • Added a new setting to show the button hover effect under theme settings.
 • Added a new setting for the grid style in featured collection.

Fixes and other improvements

 • Made some changes in UI.
 • Fixed the dropdown issue and quantity selector issue on the product page.

Cửa hàng sử dụng Starlite

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 300 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.