Woodstock

của Boostheme

Ghi chú phát hành

Phiên bản 2.0.0 3 Thg 7, 2024

270 $ USD

Nhanh chóng, linh hoạt. Các tính năng nâng cao sẽ thúc đẩy cửa hàng của bạn

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

Bao gồm dịch vụ hỗ trợ cho:

 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Trình định vị cửa hàng
 • Đồng hồ đếm ngược
 • Mẫu màu
 • Xem nhanh
 • Xem tất cả tính năng tại đây

Điểm nổi bật của chủ đề

Xây nhanh

Người mua có thể duyệt qua sản phẩm của bạn rất nhanh chóng. Điều đó sẽ giúp họ dễ dàng tìm thấy những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thêm chúng vào giỏ hàng.

Mẫu màu nâng cao

Phần quản lý mẫu màu giúp người bán tùy chỉnh hiển thị từng màu sản phẩm một cách dễ dàng và mạnh mẽ.

Nâng cao trải nghiệm mua sắm

Bố cục thông tin sản phẩm thông minh giúp trải nghiệm mua hàng thuận tiện và dễ dàng. Khách hàng có thể so sánh sản phẩm để có được sự lựa chọn phù hợp.

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Thiết lập nhanh: Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Phạm vi đưa tin
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

Chủ đề này phù hợp với

 • Nhà bán hàng trung gian: Được thiết kế riêng cho bán hàng trung gian
 • Cửa hàng quy mô lớn: Được thiết kế cho các cửa hàng phải xử lý một lượng giao dịch lớn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Thiết lập nhanh: Bắt buộc phải thực hiện các bước thiết lập chủ đề để cho phép khởi chạy nhanh

Giỏ hàng và trang thanh toán

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Giỏ hàng dính
 • Giỏ hàng trượt ra
 • Mua nhanh
 • Nhận hàng tại cửa hàng
 • Đơn hàng đặt trước

Khám phá sản phẩm

 • Cuộn vô hạn
 • Liên kết phân cấp
 • Lọc và sắp xếp sản phẩm
 • Menu lớn
 • Menu điều hướng trang bộ sưu tập
 • Mới xem gần đây
 • Nút Quay lại đầu trang
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Tìm kiếm nâng cao
 • Đầu trang dính

Tiếp thị và chuyển đổi

 • Biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh được
 • Biểu ngữ quảng bá
 • Blog
 • Bán chéo
 • Bản dịch ở EU (EN, FR, IT, DE, ES)
 • Bộ đếm hàng lưu kho
 • Cửa sổ bật lên quảng bá
 • Huy hiệu sản phẩm
 • Huy hiệu uy tín
 • Mới xem gần đây
 • Phạm vi đưa tin
 • Quảng bá trong menu
 • Sản phẩm được khuyến nghị
 • Trang Câu hỏi thường gặp
 • Trình định vị cửa hàng
 • Xem nhanh
 • Ô quảng bá
 • Đánh giá sản phẩm
 • Đồng hồ đếm ngược

Trưng bày

 • Bản trình chiếu
 • Bảng kích cỡ
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Chuyển tiếp hình ảnh
 • Hiệu ứng động
 • Lookbook
 • Mẫu màu
 • Tab sản phẩm
 • Thanh trượt hình ảnh trước/sau
 • Thu phóng hình ảnh
 • Thông tin sử dụng
 • Thông tin vận chuyển/giao hàng
 • Thông tin về thành phần hoặc dinh dưỡng
 • Trình tạo điểm nổi bật trên ảnh
 • Tùy chọn sản phẩm
 • Video sản phẩm
 • Ảnh độ phân giải cao

25 đánh giá

92% tích cực

 • 23 đánh giá tích cực
 • 0 đánh giá trung lập
 • 2 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Visions Awards 8 Thg 7, 2024

The theme is excellent, and the support team is top-notch. When I encountered issues with volume pricing, they promptly addressed it in their update. I highly recommend this theme for anyone planning to create their online store.

Amgo 14 Thg 6, 2024

The phone module of this theme is great, it got me a lot of orders from customers and the help team is great, especially Joe, he helped me to add and modify a lot of features, which write have led to an increase in the conversion rate of my store!

King Cobra Hobby 5 Thg 6, 2024

The theme is really good and so is the support team. Had a great experience with the support team to solve my doubts in designing the pages. Highly recommend this theme to anyone looking to build their online store.

RivetLab 2 Thg 4, 2024

I recently purchased Woodstock for my Shopify store and am happy with my decision. The layout is sleek and modern, and the flexibility it offers is impressive. The customer support team has been incredibly efficient and helpful whenever I've had questions or needed assistance. Overall, I highly recommend this theme to anyone looking to elevate their online store experience.

Chủ đề này do Boostheme hỗ trợ

Giới thiệu
 • Hausneo Apartment, street 11, Phu Huu ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh, 700000, VN

Ghi chú phát hành

Phiên bản 2.0.0 July 3, 2024

IMPORTANT: Woodstock 2.0.0 adds support for combined listing products and products with over 2,000 variants, includes several enhancements for B2B online stores such as support for displaying product prices based on quantity rules and volume pricing.

Added

 • Important: Support for products with over 2,000 variants (when released).
 • Important: Support for combined listing products. Learn more about the combined listing.
 • Important: Support for quantity rules and volume pricing.
 • New setting in the Email signup popup section to help configure the popup shutdown notification option line to be automatically ticked or not.
 • Added the accordion layout for the Main product tabs section on product pages.
 • New setting to show pre-order text in the Add to Cart button when the current selected variant is out of stock and configured to continue selling when it's out of stock.
 • Added a new link picker for thumbnail blocks in the Scrolling text section.
 • Added the "open link in a new tab" setting to some sections such as the Image banner, Image with text, Promotion cards, Rich text, Slideshow, and Testimonial.
 • Added a new setting to configure how to fit the product image in product cards, the cart drawer, and the cart page.
 • Support visual filters and Shopify's Standard Product Taxonomy: These features have been included in version 1.6.0 but were missing in the changelog of version 1.6.0. Learn more about visual filters and Shopify's Standard Product Taxonomy.
 • New setting in collection cards to show collection content below images. It's helpful when your collection title is too long.
 • New setting in the Header section to force to display of the standard dropdown menu.

Improvements

 • Improved content overlap layout in the Image with text section.
 • Improved clickable area in promotion cards.
 • Increased the maximum number of products per page setting on the collection page to 48.

Fixed

 • Fixed displaying articles in the search results page when the featured image is empty.
 • Fixed blurred image in Slideshow section on retina screens.
 • Fixed slider buttons in the Testimonial section not working.
 • Fixed infinite loading products when turning on the appear animation.
 • Fixed recently viewed products works incorrectly when the Recently viewed products section on the product page does not appear.
 • Fixed calculating the counter links in the Slider component.

Phiên bản 1.6.1 April 17, 2024

Fixed some bugs and added new settings.

Added

 • Added overlay opacity setting for video background blocks in the Banner Grid section.
 • Added "None" option to Sales badge label settings. You can choose this option if they don't want to display the Sales badge.
 • Added accessibility settings to the Before-after image slider section.

Improvements

 • The Slideshow section: if a slide has a link configured, users can now click anywhere in the slide to open the link instead of just the button.

Fixed

 • Images in the Images section with text do not appear on mobile devices when the "Image height" setting is configured to "Adapt to image".
 • Products do not appear on the collection page and search results after loading by infinity scrolling or the "Load more" button.
 • The Featured Products tab section sometimes causes a large gap at the bottom of the website.
 • Cart notifications are overlapped by Quick View popups.
 • The global setting "Enable free shipping bar" does not work.
 • Predicted search results are overlapped when the transparent header is enabled.

Phiên bản 1.6.0 March 26, 2024

Fixed some bugs and added new settings.

Added

 • In the Price block of the product page, featured product section and quick view popup: add a new setting to show the current selected variant price or product's price range.
 • In Theme settings > Cart. Add a new option "Popup notification" for the "Cart type". A popup notification will be shown when customers add a product to the cart.
 • Add parallax animation to some sections.
 • Add more information to the product rich snippets. Add a new setting to read product rating data from Shopify review apps such as Loox, Okendo, and Stamped.
 • Add a new setting to enable/disable the overlay in cart collections.
 • Add the thumbnail block type to the scrolling text section.
 • On collection pages, you can add a promotion title and show it in the product grid.
 • Add a new setting to choose the way the sticky header works: always visible or scroll up.
 • Now you can configure how to display the "Add to cart" text in the cart button of product cards. Two options: always visible or adapt.
 • Now you can configure how to display buttons in product cards on the desktop. Two options: always visible or hover.
 • Add a new layout to display the Lookbook section.

Improvements

 • Show menu labels to the drawer menu on mobile
 • The main product attributes section now supports showing metaobject.
 • The description of the collection on the collection page, product on the product page, and featured product section is now displayed with a "Read more" button.
 • Improve the design of the scrolling button in the before/after image slider section.
 • You can now choose a color scheme for the bottom of the footer.
 • The results in the shipping calculator block show the delivery date now.
 • The collection page on mobile, improved the design of the filter button to make it more prominent and noticeable.

Fixed

 • Selected filter items can not be removed from the collection and search results pages.
 • Slider buttons in the Testimonial section do not work.
 • Blurred images in the Gallery section.
 • Wrong order of products in the Recently viewed products section.
 • The price in recommendation products in the cart drawer does not update when users change variants.
 • Video on the product page does not autoplay.

Cửa hàng sử dụng Woodstock

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

 • Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

  Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

 • Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

  Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

 • Dùng thử miễn phí không giới hạn

  Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 270 $ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

 • Ảnh độ phân giải cao miễn phí

  Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

 • Cập nhật chủ đề miễn phí

  Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

 • Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

  Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.