Fresh

A clean and versatile theme designed for food and drink stores

180 $ USD

Dùng thử miễn phí không giới hạn. Bạn chỉ thanh toán khi đăng trang.

2 đánh giá

100% tích cực

  • 2 đánh giá tích cực
  • 0 đánh giá trung lập
  • 0 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Worthy Student Tees 8 ngày trước

This theme really brought my idea and brand to life!!! The set up and customization was the easiest out of all the themes I’ve used in the past. I love it so much. I had a question and in just hours the support theme sent me a video to help troubleshoot. Thank you! Can’t wait to complete and launch my site !

Phản hồi từ Eight 5 ngày trước

Thanks so much for your lovely review - we're so glad to hear you're enjoying Fresh! We love what you've done with your store, and we're always happy to help. If you need anything else, please feel free to reach back out to our support team - and thank you again!

The Protownie Jun 26, 2021

Love it! Easy and responsive, loads fast and looks fantastic, I definitely recommend this theme.

Phản hồi từ Eight Jun 28, 2021

Thanks so much for taking the time to recommend Fresh! We're so pleased you're happy with how the theme performs - and your brownie store looks absolutely incredible! If there's anything you need help with, drop us a message anytime and we'll get straight back to you - take care, and thanks again.

Chủ đề này do Eight hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về chủ đề này?

Cửa hàng sử dụng Fresh

Tự tin xây dựng – lời hứa của Cửa hàng chủ đề

Ưu đãi đi kèm tất cả chủ đề trên Cửa hàng chủ đề

Tương thích với các tính năng mới nhất của Shopify

Chủ đề trên Cửa hàng chủ đề Shopify được đảm bảo luôn cập nhật và tương thích với bộ tính năng phát triển không ngừng của Shopify.

Đã được kiểm thử tốc độ và phê duyệt

Mọi chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều đạt tiêu chuẩn hiệu suất của Shopify, đảm bảo trải nghiệm mua hàng nhanh hơn cho người mua của bạn.

Dùng thử miễn phí không giới hạn

Thử chủ đề với sản phẩm, màu thương hiệu và kiểu tùy chỉnh của riêng bạn mà không mất phí. Thanh toán một lần với mức phí 180 $ chỉ khi bạn đăng chủ đề lên cửa hàng.

Ảnh độ phân giải cao miễn phí

Cửa hàng demo không đi kèm, nhưng bạn có thể dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Shopify Burst.

Cập nhật chủ đề miễn phí

Nhận tính năng và bản sửa lỗi mới nhất cho chủ đề từ Cửa hàng chủ đề. Bạn có thể tải xuống lại chủ đề đã mua bất cứ lúc nào.

Quyền sử dụng vĩnh viễn cho một cửa hàng

Sau khi thanh toán, bạn được phép sử dụng chủ đề cho một cửa hàng và có thể tiếp tục sử dụng bao lâu tùy ý.

Chủ đề khác cho Thực phẩm và đồ uống

Chủ đề Modular

Kiểu Mayfair của chủ đề Modular
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Fresh theo kiểu "Mayfair"
Modular 180 $ USD

của Presidio Creative

Chủ đề Story

Kiểu Heritage của chủ đề Story
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Fresh theo kiểu "Heritage"
Story 180 $ USD

của Groupthought

Chủ đề Icon

Kiểu Vera của chủ đề Icon
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Fresh theo kiểu "Vera"
Icon 180 $ USD

của We are Underground

Chủ đề khác của Eight

Chủ đề Capital

Kiểu Berlin của chủ đề Capital
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Fresh theo kiểu "Berlin"
Capital 180 $ USD

Chủ đề Envy

Kiểu Oslo của chủ đề Envy
Bản xem trước trên thiết bị di động của chủ đề Fresh theo kiểu "Oslo"
Envy 180 $ USD